Zmiana ustawy o dokumentacji medycznej – konsultacje

0
1036

Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji projekt rozporządzenia zmieniający rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

http://cml.kpp.org.pl/akty_prawne/?act=3559

Termin konsultacji został wyznaczony do 30 styczna 2012 roku.