Zmiana ustawy o refundacji leków

0
974

Ministerstwo Zdrowia opublikowałoprojekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw

http://cml.kpp.org.pl/akty_prawne/?act=3560

Projekt nie został jak na razie skierowany do konsultacji społecznych.