Zmiany dotyczące przepisów w sprawie szczepionki przeciw Covid-19 

0
83

27 kwietnia 2021 roku wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, które zawiera przepisy dotyczące przechowywania, transportu oraz dokumentowania czynności dotyczących szczepionek przeciw Covid-19. 

Rozporządzenie dopuszcza dzielenie opakowań zewnętrznych produktów leczniczych stanowiących szczepionkę przeciw Covid-19 oraz produktów leczniczych stanowiących rezerwy strategiczne, których użycie jest niezbędne do podania tej szczepionki. Proces dzielenia nie może naruszać opakowania bezpośredniego, nie może przyczynić się do zmiany gwarantowanej przez producenta jakości produktu i może być przeprowadzony pod warunkiem, że każde opakowanie bezpośrednie posiada co najmniej nazwę produktu leczniczego, jego moc (jeżeli dotyczy), datę ważności i numer serii. 

Czytaj także: Lux Med zaszczepi olimpijczyków>>>

Zapisy dotyczące dzielenia opakowań produktu leczniczego są sporządzane dla każdego takiego procesu i zawierają między innymi daty i godziny rozpoczęcia i zakończenia procesu dzielenia opakowań, liczby oryginalnych opakowań zewnętrznych oraz opakowań jednostkowych produktów leczniczych, liczby opakowań bezpośrednich produktu leczniczego w opakowaniu przeznaczonym do dostawy czy imion i nazwisk wykonawców procesu dzielenia. 

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 19 kwietnia 2021 roku (poz. 714).