Zmiany w Ministerstwie Zdrowia

0
658

5 czerwca 2018 roku minister zdrowia Łukasz Szumowski powołał Sławomira Gadomskiego na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia. Nowy wiceminister przez ostatnie 2 lata pracował jako zastępca dyrektora w Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie, gdzie kierował pionem zarządzania i finansów.

Sławomir Gadomski posiada wykształcenie wyższe z zakresu finansów i bankowości oraz matematyki finansowej. Obecnie jest na końcowym etapie zdobywania uprawnień biegłego rewidenta.

Nowy wiceminister zdrowia ma 10-letnie doświadczenie w audycie wewnętrznym w sektorze finansowym, głównie w zakładach ubezpieczeń (w Grupie PZU). Przez ponad 4 lata pracował jako zarządzający zespołami audytowymi. Brał udział w projektach audytowych i doradczych w obszarach finansów, zarządzania korporacyjnego, zarządzania ryzykiem i sprawozdawczości finansowej.

W Centrum Onkologii nadzorował obszary: zarządzania strategicznego i korporacyjnego, controllingu finansowego, HR, IT, inwestycji, zakupów, audytu wewnętrznego, bezpieczeństwa, a ponadto prowadził nadzór nad projektami restrukturyzacyjnymi i optymalizacyjnymi w różnych obszarach działalności instytutu (medyczny, finansowy, administracyjny).

Specjalizuje się w obszarach z zakresu zarządzania strategicznego i korporacyjnego, zarządzania finansami i controllingiem finansowym, zarządzania ryzykiem, zarządzania inwestycjami, sprawozdawczości i rachunkowości finansowej oraz audytu wewnętrznego i rewizji finansowej.

Sławomir Gadomski zastąpił na stanowisku Katarzynę Głowalę.