Zmiany w Narodowym Funduszu Zdrowia w 2014 roku

0
1030

Zmiany w organizacji i funkcjonowaniu Narodowego Funduszu Zdrowia, w tym między innymi likwidację centrali NFZ i wprowadzenie promes, zapowiedział podczas VIII Rynku Zdrowia wiceminister zdrowia Sławomir Neumann. Zmiany zostaną wprowadzone w życie w roku 2014.

Jeszcze w roku 2012 ma powstać projekt ustawy likwidującej centralę NFZ, który do Sejmu może trafić wiosną 2013 roku. Według projektu kompetencje centrali Funduszu zostaną przekazane oddziałom regionalnym. Na razie jeszcze nie wiadomo, ile ich będzie. Do kompetencji oddziałów będzie należała polityka zdrowotna i kontraktowanie na podlegającym im terenie, jednak środki finansowe będą dzielone centralnie.

Tak jak już wcześniej informował portal Medycynaprywatna.pl, w miejsce centrali Narodowego Funduszu Zdrowia ma zostać powołany urząd nadzorujący rynek ubezpieczeń (zarówno płatnika publicznego jak i płatników prywatnych) oraz świadczeniodawców.

Minister Neumann zapowiedział, że oddziały regionalne NFZ będą mogły wydawać promesy kontraktów, co z pewnością ułatwi inwestycje na rynku medycznym. Ich podstawą będzie analiza potrzeb zdrowotnych na danym terenie. W przypadku, gdy dany podmiot będzie oferował usługi, na które nie będzie w ciągu najbliższych latach zapotrzebowania, otrzyma tzw. antypromesę, oznaczającą, że w tym czasie nie otrzyma na te usługi kontraktu. Na razie jeszcze nie wiadomo, czy decyzje w sprawie promes będzie podejmował dyrektor oddziału NFZ czy wojewoda.