Zmiany w przepisach dotyczących egzaminów diagnostów laboratoryjnych

0
355

19 sierpnia 2020 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych. Rozporządzenie wprowadza zmiany dotyczące egzaminu PESDL.

Wynika z niego, że w  przypadku gdy diagnosta laboratoryjny złoży wniosek o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych (PESDL) w sesji jesiennej 2020 roku, a zda ten egzamin w sesji wiosennej 2020 roku, wniosek będzie uważany za niezłożony. Dotyczy to wniosku o przystąpienie do części teoretycznej albo praktycznej PESDL.

W takiej sytuacji Centrum Egzaminów Medycznych dokona zwrotu całości opłaty wniesionej przez diagnostę laboratoryjnego za zgłoszenie do PESDL w sesji jesiennej 2020 roku.

Czytaj także: Niepubliczne laboratoria medyczne aktywnie wspierają walkę z pandemią COVID-19>>>

W przypadku gdy diagnosta laboratoryjny złoży wniosek o przystąpienie do PESDL w sesji jesiennej 2020 roku, a zda część PESDL w sesji wiosennej 2020 i będzie przystępował do pozostałej części PESDL w sesji jesiennej 2020, CEM dokona zwrotu opłaty wniesionej przez diagnostę laboratoryjnego za zgłoszenie do PESDL w sesji jesiennej 2020 roku w wysokości odpowiadającej opłacie za zdaną część PESDL.

W przypadku gdy diagnosta laboratoryjny złoży wniosek o przystąpienie do części PESDL w sesji jesiennej 2020 i zda tę część w sesji wiosennej 2020, CEM dokona zwrotu opłaty wniesionej za zgłoszenie do tej części PESDL.

Zwrot opłaty nastąpi do 15 grudnia 2020 roku.

Sesja wiosenna 2020 roku Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych Diagnostów Laboratoryjnych została odwołana w kwietniu 2020, a odwieszona została od 1 września 2020 i wydłużona do 30 listopada 2020.

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 18 sierpnia 2020 roku (poz. 1405).

Podobne przepisy, związane ze zmianą terminów wiosennych sesji egzaminów specjalistycznych, zawarte zostały w rozporządzeniu ministra zdrowia zmieniającym rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, opublikowanym w Dzienniku Ustaw RP 18 sierpnia 2020  (poz. 1404) oraz w rozporządzeniu ministra zdrowia z zmieniającym rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez fizjoterapeutów, opublikowanym w Dzienniku Ustaw RP 18 sierpnia 2020 (poz. 1403).