Zmiany w resorcie zdrowia i w NFZ

0
1009

18 czerwca 2018 roku nastąpiła zmiana w kierownictwie resortu zdrowia. Tego dnia minister Łukasz Szumowski powołał Macieja Miłkowskiego na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia (na zdjęciu – po prawej).

Nowy wiceminister zdrowia ukończył Szkołę Główną Handlową, a także studia MBA w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie – Zarządzanie i Ekonomika Technologii Medycznych. Współorganizował Mazowiecką Regionalną Kasę Chorych i został jej pierwszym członkiem zarządu ds. ekonomiczno-administracyjnych oraz dyrektorem finansowym. Od 2002 roku przez trzy lata prowadził NZOZ Europejskiej Kliniki Rehabilitacji VICTORIA.

W latach 2005-2007 pracował w Instytucie Matki i Dziecka jako pełnomocnik dyrektora ds. finansowo-księgowych oraz zastępca dyrektora ds. ekonomicznych.

Od czerwca 2007 roku do stycznia 2016 roku był zastępcą dyrektora ds. ekonomicznych Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie.

Od 15 lutego 2016 r. pełnił funkcję Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Finansowych.

Natomiast 15 czerwca 2018 roku minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady NFZ, powołał Andrzeja Jacynę na stanowisko prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Andrzej Jacyna od 1 lutego 2016 roku był zastępcą prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Medycznych, a 14 marca 2016 roku decyzją ministra zdrowia został pełniącym obowiązki prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.