Zmiany w systemie informacji w ochronie zdrowia

0
377

W Dzienniku Ustaw RP 8 sierpnia 2018 opublikowana została nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw. Regulacje wprowadzają między innymi Internetowe Konto Pacjenta. Przepisy wejdą w życie 23 sierpnia 2018 roku.

Internetowe Konto Pacjenta (IKP) oraz Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP) umożliwią każdemu pacjentowi dostęp on-line do informacji na temat wystawionych recept, skierowań, zleceń na wyroby medyczne, udzielonych świadczeń i ich koszcie, wyborów lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, a także e-zwolnień. IKP pozwoli też upoważnić inną osobę do dostępu do swoich danych medycznych lub informacji o stanie zdrowia.

Ustawa wprowadza także jednolite standardy dla systemów informatycznych szpitali i jednostek prowadzących rejestry medyczne.

Dostęp do IKP będzie możliwy za pośrednictwem Profilu Zaufanego, a w przyszłości również poprzez tzw. „węzeł krajowy”, który umożliwi integrację z ponad 10-milionową grupą klientów bankowości elektronicznej. Nowoczesne rozwiązania gwarantują jednocześnie pełne bezpieczeństwo danych, które pozostaną wyłącznie w systemie zarządzanym przez Ministerstwo Zdrowia i Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Nowe przepisy wprowadzają także możliwość wystawiania recept przez pielęgniarki i położne. Tak jak lekarze, będą mogły to robić za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Ustawa wchodzi w życie 23 sierpnia 2018 roku, z wyjątkiem przepisu dotyczącego sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych przez apteki ogólnodostępne i punkty apteczne, który będzie obowiązywał od 1 stycznia 2019 roku. Sprzedaż taka będzie możliwa w przypadku produktów leczniczych wydawanych  bez przepisu lekarza, z wyjątkiem produktów leczniczych, których wydawanie jest ograniczone wiekiem pacjenta oraz wydawanych  z przepisu lekarza, gdy recepta została wystawiona w postaci elektronicznej, jeżeli produkty te zostały przepisane osobie posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności

Minister zdrowia ma określić, w drodze rozporządzenia, wykaz produktów leczniczych wydawanych z przepisu lekarza, w przypadku których niedopuszczalna jest sprzedaż wysyłkowa, warunki wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych, sposób dostarczania tych produktów do odbiorców, warunki, jakie musi spełniać lokal apteki i punktu aptecznego prowadzącego wysyłkową sprzedaż produktów leczniczych, okres przechowywania dokumentów związanych z prowadzeniem sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych oraz minimalny zakres informacji umieszczanych na stronach internetowych, na których oferowane są te produkty.

Przepisy dotyczące wyrobów medycznych wejdą w życie 1 października 2018 roku.