ZPP: 2,6 mld złotych zobowiązań wymagalnych szpitali publicznych

0
860

Zobowiązania wymagalne szpitali publicznych w II  kwartale 2012 roku wyniosły 2 624 718 374 zł. Najwięcej zobowiązań dotyczyło szpitali podlegających samorządom wojewódzkim. Wyniosły one 957 253 127 zł. Na drugim miejscu znalazły się szpitale prowadzone przez uczelnie medycznego, których zobowiązania miały wartość 603 253 127 zł.

Szpitale powiatowe  odnotowały 592 190 008 zł zobowiązań wymagalnych, a szpitale podlegające samorządom miejskim – 309 981 080 zł. Zobowiązania wymagalne dotyczyły także szpitale podlegających pod poszczególne ministerstwa. W przypadku MSW zobowiązania placówek medycznych wyniosły 57 277 939 zł, w przypadku Ministerstwa Zdrowia – 35 269 338 zł. Szpitale podlegające pod Ministerstwo Obrony Narodowej miały 30 140 943 zł zobowiązań wymagalnych. Najmniej zobowiązań dotyczyły szpitali podlegających pod samorządy gminne, zanotowały one 8 532 345 zł zobowiązań wymagalnych.

Informacje na ten temat zaprezentował Marek Wójcik ze Związku Powiatów Polskich podczas konferencji MedMarket. Przedstawił również tendencje zauważane na rynku medycznych. Jedną z nich jest konsolidacja szpitali,  polegająca na rozwoju sieci nie tylko prywatnych (takich jak EMC Instytut Medyczny S.A.; Grupa Nowy Szpital; Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca itd.). Podkreślił również rolę współdziałania  i restrukturyzacji (naprawczej, dostosowawczej, rozwojowej) przeprowadzanej w szpitalach.

Najważniejsze tendencje rozwoje w szpitalach to poszerzanie i modyfikacja zakresu usług medycznych  oraz podjęcie pozamedycznej działalności gospodarczej (np. apteka ogólnodostępna, usługi hotelarskie i parkingowe dla odwiedzających itd.) oraz podniesienie jakości świadczonych usług.

Głównym kierunkiem działania powinno być natomiast poszukiwanie dodatkowych przychodów oraz równoważenie ich z kosztami, wdrażanie rozwiązań poprawiających efektywność działania szpitala, zarówno w obszarze medycznym jak i ekonomicznym oraz zachowanie personelu medycznego i cięcia personelu administracyjnego, a także wdrażanie mechanizmów łączących wysokość wynagrodzenia z zakresem wykonywanych obowiązków. Ważna jest także modernizacja infrastruktury technicznej oraz poprawa wizerunku podmiotu i usprawnienie form oddziaływania informacyjnego na rynek.

Według Marka Wójcika granice efektywności szpitala to przychody roczne w granicach 15–20 mln zł dla szpitala ogólnego oraz 60–80 mln zł dla szpitala specjalistycznego.