ZPP popiera utworzenie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych

0
1069

Związek Powiatów Polskich, realizując swoje zadania statutowe, zamierza wspomóc szpitale zainteresowane powołaniem Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Ma być to reakcja na monopol PZU, które jako jedyne towarzystwo oferuje polisy ubezpieczenia od zdarzeń medycznych.

Związek Powiatów Polskich nie planuje utworzenia TUW, gdyż istotą towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych jest uczestnictwo w nim podmiotów, które się w takim towarzystwie ubezpieczają. Powiaty nie mogą wchodzić w skład TUW-u, gdyż może to być traktowane jako prowadzenie działalności gospodarczej wykraczającej poza zakres użyteczności publicznej – a tego zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie powiatowym powiaty czynić nie mogą – wyjaśnia Grzegorz P. Kubalski, ekspert-prawnik ze Związku Powiatów Polskich, który przedstawiał na ten temat prezentację podczas XV Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich.

Alternatywą jest umowa grupy podmiotów oparta na swobodzie kontraktowej. Przedmiotem takiej umowy może być wspólne ponoszenie ryzyka prowadzonej działalności. W praktyce oznacza to warunkowe zobowiązanie do przekazania określonej kwoty pieniężnej.

Prezentacja stanowiła wprowadzenie do ankiety, której celem było ustalenie zakresu zainteresowania utworzeniem TUW-u przez szpitale powiatowe i inne jednostki organizacyjne powiatów. Utworzenie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zapowiada także Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych oraz Polska Federacja Szpitali.

Od 1 stycznia 2012 szpitale są zobowiązane do wykupienia oprócz obowiązującego dotychczas ubezpieczenia OC także tzw. ubezpieczenia od zdarzeń medycznych. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta, która określiła maksymalną sumę ubezpieczenia na 1,2 mln zł. Odszkodowanie za pojedyncze zdarzenie może wynieść 100 tys. zł, a za śmierć pacjenta – 300 tys. złotych. Jak wynika z szacunków nowa ustawa może kosztować sektor szpitali około 850 mln zł rocznie.