Związek Przedsiębiorców: ograniczenia praw konstytucyjnych w ochronie zdrowia

0
866

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców przygotował raport prezentujący ułomność wybranych przepisów ustawy o działalności leczniczej z 2011 roku. Analiza Związku wskazuje m.in. na złamanie konstytucyjnej zasady wolności działalności gospodarczej i równości wobec prawa, ponieważ szpitale publiczne są w sposób specjalny traktowany w porównaniu do innych podmiotów na rynku, w szczególności prywatnych.

Chodzi o przepisy ustawy, które nie pozwalają przedsiębiorstwom na swobodne dysponowanie wierzytelnością wobec SP ZOZ-ów (art. 54 ustawy).

W ramach przeprowadzonego badania sprawdzono, jak dostawcy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oceniają zakaz obrotu wierzytelnościami oraz jak to ograniczenie praw własności wpływa na kondycję firm funkcjonujących na rynku zdrowia. Wyniki badania pokazują, że większość przedsiębiorstw występujących w pozycji dostawcy dla SP ZOZ-ów boryka się z problemami finansowymi, które zagrażają ich dalszemu funkcjonowaniu. W ocenie badanej grupy jest to efekt przepisów, które w praktyce uniemożliwiają małym firmom odzyskanie swoich należności w odpowiednim terminie.

– Jest to kolejny przejaw niekonstytucyjnej dyskryminacji sektora prywatnego – powiedział Marcin Nowacki, dyrektor ds. relacji publicznych ZPP. – W sposób szczególny cierpią na tym małe i średnie firmy, które nie są tak wpływowe i nie mają takich narzędzi jak międzynarodowe koncerny.

Raport objął również badaniem kadrę zarządzającą szpitalami publicznymi, która w większości krytycznie podchodzi do oceny art. 54 ustawy o działalności leczniczej wprowadzającego ograniczenia w zakresie czynności „mających na celu zmianę wierzyciela”. ZPP apeluje o zmianę lub usunięcie tego zapisu.