Zwolnienie NZOZ z CIT

0
1034

Jak zaprezentował to w trakcie Walnego Zgromadzenia Związku prezes Adam Rozwadowski, koncepcja zwolnienia z podatku CIT niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej ma umocowanie prawne i jest realna do wyegzekwowania. Równość podmiotów wymaga by tak jak publiczne zakłady opieki zdrowotnej podmioty niepubliczne, które wydzieliły majątek i przeznaczają nadwyżkę środków na dzialalność statutową, też były zwolnione z obowiązku opodtkowania tej nadwyżki to jest zysku podatkiem dochodowym.

Dzięki uprzejmości przesa Adama Rozwadowskiego, członkowie Związku mają nieocenioną możliwość zapoznania się z pełnymi kopiami oryginalnych wystąpień ENEL-MEDu z prośbą o wydanie indywidualnej intepretacji podatkowej i z uzyskanymi odpiwedziami.

Załączony plik zawiera trzy wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczące różnych zapytań oraz dalszą korespondencję do każdego z nich: wniosek o wydanie interpretacji, odpowiedź z Ministerstwa Finansów – interpretacja indywidualna, następnie wezwanie do usunięcia naruszenia prawa,  odpowiedź na nasze wezwanie i informacja do WSA do naszej wiadomości o skierowaniu sprawy.

Jeden z wniosków został rozpatrzony pozytywnie – IPPP3/443-674/09-2/KB. Dwa pozostałe IPPB5/423-458/09-2/AM i IPPB5/423-457/09-2/AM zostały określone jako nieprawidłowe.

Materiał ENEL-MEDU do pobrania do wyłącznego wewnętrznego użytku członków Związku.