casino siteleri

Aktywnie uczestniczyliśmy w XXX Forum Ekonomicznym 

Autor: Magdalena Okoniewska
12 września 2021

XXX Forum Ekonomiczne w Karpaczu, wrzesień 2021

Pracodawcy Medycyny Prywatnej uczestniczyli aktywnie w tegorocznym XXX Forum Ekonomicznym w Karpaczu. Brali udział jako eksperci w panelach dyskusyjnych Forum Ochrony Zdrowia, podkreślając rolę prywatnego sektora w zapewnieniu pacjentom jak najlepszej opieki zdrowotnej oraz potrzebę doceniania jego zaangażowania. 

Dyskutowaliśmy na temat roli nowych technologii, jakości w ochronie zdrowia, sytuacji szpitali, roli pacjenta w systemie oraz o konieczności współdziałania sektora publicznego z prywatnym. Stało się to szczególnie widoczne w okresie pandemii Covid-19. 

-Pandemia była bardzo trudnym okresem dla całego systemu ochrony zdrowia. Cieszę się, że sektorowi prywatnemu udało się w tym czasie włączyć w działania pomagające pacjentom. Sektor prywatny jest zawsze do dyspozycji, ponieważ mamy pod opieką tego samego pacjenta – mówiła Anna Rulkiewicz, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej, prezes Grupy Lux Med, podczas panelu dyskusyjnego dotyczącego wpływu pandemii na sektor ochrony zdrowia. 

-Staliśmy się częścią tych działań, była to wspólna walka. Dziękuję sektorowi prywatnemu za całe zaangażowanie w tym okresie. Szkoda, że współpraca z sektorem publicznym pojawiła się w tak trudnym okresie, ale dobrze, że tak się stało. Pokazała ona, że sektor prywatny można jeszcze lepiej wykorzystać do działania na rzecz pacjentów – mówiła prezes Rulkiewicz. 

Czytaj komentarz prezes Anny Rulkiewicz na temat udziału Pracodawców Medycyny Prywatnej w Forum Ekonomicznym: Rekordowe Forum Ochrony Zdrowia>>> 

Rolę prywatnych placówek w walce z pandemią podkreślił biorący udział w panelach dyskusyjnych Forum Ochrony Zdrowia Adam Niedzielski, minister zdrowia. 

-Miałem poczucie, że do walki z pandemią włączyli się wszyscy, i to na 110 procent, że zostało w pełni zrealizowane hasło „wszystkie ręce na pokład” – mówił minister Niedzielski. 

Więcej na ten panelu dotyczącego wpływu pandemii na sektor ochrony zdrowia: Anna Rulkiewicz: sektor publiczny i prywatny dba o tego samego pacjenta>>> 

Do sytuacji pandemii nawiązywano także podczas dyskusji panelowej dotyczącej roli szpitali w nowej rzeczywistości.  

-Pandemia pokazała niedobory systemu, mam nadzieję, że jej efektem będzie szersze spojrzenie na sektor prywatny i jego dorobek, wypracowany przez ostatnie 30 lat – mówiła prezes Rulkiewicz. 

Czytaj więcej: Chcemy, żeby jakość była naszym wyróżnikiem>>> 

Na temat roli prywatnych podmiotów oraz ich współpracy z podmiotami publicznymi w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań w ochronie zdrowia mówił Jakub Swadźba, członek zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej, prezes zarządu spółki Diagnostyka. 

Podkreślił, że współpraca ta rozwija się na wielu polach, jednym z takich obszarów jest diagnostyka laboratoryjna. Wprowadzanie innowacji w tej dziedzinie medycyny znacznie przyspieszyła pandemia. Do takich innowacji należy między innymi tzw. sekwencjonowanie nanoporowe czwartej generacji wprowadzane przez spółkę z Grupy Diagnostyka GenXone. Metoda ta została udostępniona przez Diagnostykę stacjom Sanepidu. 

Więcej na ten temat: Współpraca prywatnych i publicznych podmiotów ważna dla innowacji>>> 

Na temat innowacji w ochronie zdrowia, szczególnie dotyczących rozwiązań telemedycznych, mówił natomiast Artur Białkowski, członek zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej, dyrektor zarządzający pionu usług medycznych Medicover.  

Rozwiązania te mogą pomóc w radzeniu sobie z problemem braku kadry medycznej, pozwalają także obniżyć rosnące koszty świadczeń medycznych. Także wprowadzanie takich rozwiązań przyspieszył okres pandemii, a ich pionierami były prywatne placówki. 

Na temat tego panelu można przeczytać tutaj: Nowe technologie to bardziej efektywne leczenie>>> 

Telemedycyna była także tematem tzw. debaty oksfordzkiej, która odbyła się w ramach Forum Ekonomicznego. Brała w niej udział Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med.. 

Czytaj na ten temat: Telemedycyna tematem debaty oksfordzkiej >>> 

Adam Rozwadowski, wiceprezes Pracodawców Medycyny Prywatnej, założyciel Centrum Medycznego Enel-Med, biorąc udział w panelu na temat źródeł i sposobów finansowania ochrony zdrowia, przytoczył dane, z których wynika, że wartość rynku prywatnych usług medycznych wynosi 56 mld zł, podczas gdy budżet NFZ na rok 2021 to 105 mld zł. Wydatki prywatne stanowią więc już jedną trzecią wszystkich wydatków na ochronę zdrowia. 

-Z badań wynika, że 48 procent osób szukających pomocy medycznej korzysta zarówno z systemu prywatnego jak i publicznego. Pacjenci wybierają placówki prywatne z uwagi na szybkość uzyskania pomocy, jakość obsługi i kadrę – mówił Adam Rozwadowski. 

Czytaj na ten temat: Sektor prywatny ważną częścią systemu ochrony zdrowia>>> 

Tematem panelu dyskusyjnego “Zdrowo zaszczepieni” były działania dotyczące dbałości o zdrowie pracowników. Biorąca w nim udział Anna Rulkiewicz, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej, postulowała wykorzystanie doświadczeń epidemii Covid-19 do wypracowania nowego podejścia do tego zagadnienia i stworzenia więcej możliwości opieki nad pracownikami. 

– Covid-19 zmienił świadomość, sposób myślenia i postępowania, pracodawcy coraz częściej myślą o zdrowiu pracowników, realizują dla nich programy zdrowotne. Możemy wykorzystać ten trend i wykorzystać system medycyny pracy do promowania i przeprowadzania szczepień wśród pracowników, a także tworzyć jak najwięcej możliwość opieki zdrowotnej w zakładach pracy. Jest to powrót do rozwiązań, które kiedyś były stosowane i sprawdzały się – dodała Anna Rulkiewicz. 

Więcej na temat panelu: Warto wykorzystać doświadczenia pandemii do zadbania o pracowników i promocję szczepień>>> 

Doświadczenia pandemii były również tematem panelu na temat roli pacjenta w systemie ochrony zdrowia. 

– Pandemia pokazała nierównomierność rozłożenia środków i placówek oraz braki kadrowe. Obecnie pacjent w systemie opieki zdrowotnej wędruje pomiędzy rozdrobnionymi kontraktami, ciągle płacimy bowiem za leczenie choroby i za procedurę, a nie za wynik leczenia pacjenta, nadszedł czas, by spojrzeć na zdrowie holistycznie. Punktem wyjścia do tego jest opieka koordynowana, oparta na funkcji lekarza prowadzącego, który opiekuje się pacjentem przez cały okres choroby. Jednak do tego potrzebne jest rozwiązanie, dzięki któremu jednostka koordynująca będzie miała możliwość kierowania leczeniem. Trzeba zacząć od publikowania wyników leczenia w poszczególnych placówkach, do czego potrzebne są zmiany systemowe. Potrzebna jest przejrzystość, skupienie się na odpowiedzialności i rozliczenie z efektów leczenia – mówił Tomasz Prystacki, członek zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej, prezes Fresenius Medical Care Polska. 

Czytaj na ten temat: Należy płacić za jakość leczenia, niezależnie od formy własności placówki>>> 

Forum Ekonomiczne odbywało się od 7 do 9 września 2021 roku w Karpaczu. 

W programie przedsięwzięcia znalazły się tematy dotyczące wielu aktualnych zagadnień, takich jak między innymi biznes i zarządzanie, Europa i świat, bezpieczeństwo, innowacje, energetyka, media i komunikacja, gospodarka, zrównoważony rozwój czy polityka międzynarodowa. 

W Forum Ekonomicznym wzięło udział ponad 4 tysiące gości, zarówno z Polski jak i z zagranicy. 

Pracodawcy Medycyny Prywatnej byli partnerem tego wydarzenia.

Inne artykuły

Grupa EMC zanotowała wzrost przychodów

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 3.10.2022

W I półroczu 2022 roku Grupa EMC wygenerowała przychody ze sprzedaży o wartości 272.009 tys. zł, czyli o 11.848 tys. zł (4,55 procent) wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wartość kontraktów z NFZ wzrosła w tym okresie o 5,87 procent.

Kontrakty z NFZ stanowią około 77 procent przychodów Grupy Kapitałowej EMC. Na 30 czerwca 2022 roku Grupa wykonała 13 030 tys. zł tzw. nadwykonań (świadczeń wykonanych powyżej limitu przypadającego na okres zakończony 30 czerwca 2022 roku).

13 498 tyś. zł (o 70 tys zł więcej niż w II półroczu 2021) Grupa EMC otrzymała w I półroczu 2022 w ramach dodatkowych środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych.

W I półroczu Grupa EMC zanotowała także 2 971 tys. zł straty, rok wcześniej strata miała wartość 744 tyś. zł.

Wzrost przychodów Grupy Enel-Med

W okresie tym Grupa EMC inwestowała w nowe placówki oraz w modernizację istniejących. Jedna z wrocławskich przychodni z Grupy EMC (Przychodnia Euromedicare) odebrała powierzchnie pod prowadzenie działalności w budynku Sky Tower we Wrocławiu, gdzie po zakończeniu prac przygotowawczych i dostosowawczych rozpoczęła działalność 1 sierpnia 2022 roku.

Realizowano także inwestycje dotyczące modernizacji bloku operacyjnego, oddziału pediatrii i chirurgii  w Szpitalu Zdrowie w Kwidzynie. Finalnie prace te znalazły swoje odzwierciedlenie w podniesieniu kapitału spółki. Zakończono także modernizację i remont oddziału chirurgii w Szpitalu RCZ (Regionalne Centrum Zdrowia w Lubinie).

W obszarze operacyjnym Grupy EMC najistotniejsze zmiany zaszły w Szpitalu Bukowiec w Kowarach gdzie zakończono działalności bloku operacyjnego, ginekologii i położnictwa oraz chirurgii. Szpital zgodnie z przyjętym planem, po uprzedniej wnikliwej analizie potrzeb społecznych, zostanie przekształcony w ośrodek wyspecjalizowany w leczeniu chorób przewlekłych, długoterminowych, cywilizacyjnych oraz świadczeniu kompleksowych usług rehabilitacji ogólnoustrojowej i neurologicznej. Szpital zwiększy ilość łóżek w  obszarach, w których  chciałby się specjalizować. W placówce nadal będzie funkcjonowała izba przyjęć , która w dalszym ciągu będzie dostępna zarówno dla mieszkańców, jak i turystów, zabezpieczając wszystkie przypadki wymagające pilnej pomocy medycznej.

W Szpitalu Mikulicz w Świebodzicach zwiększona zostanie liczba łóżek o 50 w ramach funkcjonującego w jego strukturze Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego. Planowany jest remont oddziałów – pediatrii i geriatrii, a od 30 września 2022 zamknięty został oddział chirurgii ogólnej.

Centrum Medyczne Damiana przejmie spółki z Grupy Allenort

EMC prowadzi 20 przychodni oraz 10 szpitali (większość działa w sieci), które funkcjonują na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego. Do sieci EMC należą między innymi: Szpital Certus w Poznaniu, szpital Św. Anny w Piasecznie oraz Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach.

W roku 2021 EMC podpisał umowę dotyczącą nabycia udziałów w NZOZ Centrum Medyczne Practimed oraz Praktyka Lekarza Rodzinnego Practimed z Wrocławia.

W planach Grupy są dalsze akwizycje nowych jednostek medycznych.

Przeczytaj teraz

Centrum Medyczne Damiana przejmie spółki z Grupy Allenort

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 3.10.2022

Centrum Medyczne Damiana połączy się ze spółkami  z Grupy Allenort – Propsyche Allenort sp. z o.o., Psychomedica Allenort sp. z o.o., Psychiatria Allenort Białystok sp. z o.o. i Ostoja Holding sp. z o.o.

Połączenie spółek zostanie dokonane poprzez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych na spółkę przejmującą, którą jest Centrum Medycznego Damiana Holding sp. z o. o., z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego tej spółki.

Ponieważ jedynym wspólnikiem spółki przejmującej oraz każdej ze spółek przejmowanych jest spółka prawa niderlandzkiego ABC Medicover Holdings B.V. z siedzibą w Eindhoven wszystkie nowo utworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki przejmującej zostaną wydane jedynemu wspólnikowi – Medicover w zamian z posiadane udziały spółek przejmowanych.

Zdrowie psychiczne Polaków – przed jakimi wyzwaniami stoimy?

Centrum Medyczne Damiana (CMD) istnieje od 1994 roku. Zapewnia pacjentom szeroki zakres opieki medycznej w ośmiu przychodniach działających w Warszawie oraz w szpitalu. Pracują w nich lekarze wszystkich specjalności, z wieloletnią praktyką kliniczną zdobytą w wiodących placówkach polskich i zagranicznych.

Centrum Medyczne Damiana oferuje kompleksowy zakres konsultacji lekarzy, badań diagnostycznych; obrazowych 
i laboratoryjnych, rehabilitację i profilaktykę zdrowotna. W Szpitalu Damiana wykonywane są operacje w zakresie chirurgii ogólnej, ortopedii, okulistyki, laryngologii i ginekologii.

Spółki z Grupy Allenort prowadzą placówki oferujące świadczenia w zakresie zdrowia psychicznego – ośrodki terapii oraz szpital. Zostały one przejęte przez Medicover w kwietniu 2022 roku.

Kliniki Allenort to zespół placówek psychiatrycznych, obejmujących pomocą dorosłych, młodzież i dzieci z szerokim spektrum zaburzeń psychicznych i problemów psychologicznych.  Mazowiecki Szpital i Centrum Diagnostyczne Allenort to pierwszy prywatny szpital psychiatryczny w Polsce, oferujący kompleksowe świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie psychiatrii ogólnej, diagnostyki psychologicznej oraz psychoterapii uzależnień.

Mazowiecki Szpital Allenort zmienia się w Mazowiecki Szpital Mind Health

Przeczytaj teraz

VACCINE FORUM – powrót do zdrowia, profilaktyka, bezpieczeństwo

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 3.10.2022

21 października 2022 w Centrum Nauki Kopernik odbędzie się druga edycja VACCINE FORUM 2022, które w całości poświęcone będzie tematyce szczepień ochronnych.

Eksperci biorący udział w wydarzeniu będą się zastanawiać nad sposobami budowania zaufania do szczepień ochronnych oraz wzmacniania świadomości profilaktyki zdrowotnej już od najmłodszych lat poprzez edukację w szkołach.

Ostatnie dwa lata skłoniły do analizy sytuacji, w jakiej znajduje się system ochrony zdrowia oraz do budowania pozytywnej komunikacji na temat szczepień ochronnych w oparciu o trudne doświadczenia pandemii.

Covid-19 pokazał, że niektóre rozwiązania dotąd niemożliwe do wdrożenia, stały się realne – eksperci podkreślają konieczność wykonywania w aptekach szczepień nie tylko przeciwko grypie, ale także przeciw innym chorobom, takim jak krztusiec, czy zakażeniom wywołanym przez pneumokoki. Dodatkowo, wyzwania, jakie stoją przed nami w wyniku kryzysu humanitarnego wywołanego wojną w Ukrainie, wymagają merytorycznej dyskusji.

Alab laboratoria wspiera profilaktykę angażując się w akcje promujące kobiece badania

Do dyskusji zaproszono specjalistów i decydentów, od których zależy budowanie polityki zdrowotnej, programów szczepień ochronnych oraz komunikowanie w przestrzeni publicznej pozytywnego przekazu dotyczącego szczepień.

Rozmowy będą także dotyczyły implementacji niezbędnych zmian w programie szczepień ochronnych, zwłaszcza w kontekście włączenia w niego uchodźców zza wschodniej granicy, indywidualnego podejścia do obywateli Ukrainy oraz szerokich działań informacyjnych na temat szczepień skierowanych do uchodźców.

W ramach drugiej edycji kongresu zostanie przeprowadzony Konkurs VACC Award w kategoriach: Instytucja Publiczna / Organizacja Społeczna, Firma, Dziennikarz / Twórca nowych mediów.

Głównym celem konkursu jest wyróżnienie instytucji oraz organizacji, które promują działalność profilaktyczną, firm przyjaznych szczepieniom swoich pracowników w miejscu pracy oraz osób przekazujących wiarygodne i merytoryczne treści na temat szczepień ochronnych.

Całość wydarzenia będzie transmitowana na stronach: www.medexpress.pl oraz www.szczepienia-ioz.pl

Organizatorami forum jest Porozumienie na Rzecz Dobrych Praktyk w Szczepieniach oraz Instytut Ochrony Zdrowia.

Porozumienie na Rzecz Dobrych Praktyk w Szczepieniach to niezależna grupa złożona z przedstawicieli kluczowych instytucji, organizacji i stowarzyszeń, mająca na celu zabranie wspólnego głosu w dyskusji na temat stosowania szczepień ochronnych w Polsce przy wykorzystaniu potencjału merytorycznego i społecznego każdego z członków inicjatywy.

Instytut Ochrony Zdrowia to prężnie rozwijający się think tank działający w szeroko pojętej branży ochrony zdrowia, przygotowujący opiniotwórcze raporty, analizy i prognozy, a także wydarzenia kreujące platformę dialogu pomiędzy interesariuszami polskiej branży zdrowotnej. Jest wydawcą wielu interdyscyplinarnych, pogłębionych prac naukowo-badawczych, między innymi raportu „Zdrowie priorytetem politycznym państwa – analiza i rekomendacje”.

Więcej: https://szczepienia-ioz.pl/

Znajdź nas:

Twitter: https://twitter.com

Linkedin: https://www.linkedin.com

Przeczytaj teraz

Wzrost przychodów Grupy Enel-Med

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 1.10.2022

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Enel-Med za I półrocze 2022 roku miały wartość 235 051 tys. zł, czyli o 9,2 procent więcej niż rok wcześniej, gdy zanotowano przychody w wysokości 215 291 tyś. zł. Większość przychodów Grupy pochodzi ze sprzedaży usług abonamentowych dla firm i osób prywatnych. W I półroczu 2022 stanowiły one 63,4 procent przychodów ogółem.

Wzrost przychodów dotyczył usług z obszaru Fee For Service (FFS), wyniósł on 14,6 procent w stosunku do I półrocza 2021. Pomimo panującego w I półroczu 2022 stanu epidemii (od 16 maja 2022 – stanu zagrożenia epidemicznego) zauważalny był powrót pacjentów do oddziałow enel-med.

Za I półrocze 2022 Enel-Med odnotował także 19 201 tys. zł straty, rok wcześniej strata ta wyniosła 152 tys. zł.

Aby utrzymać wysoką dynamikę wzrostu przychodów konieczny jest stały rozwój potencjału operacyjnego Grupy. W I półroczu 2022 roku Grupa Enel-Med otworzyła dwie placówki – w Warszawie i Łodzi oraz jedną klinikę medycyny estetycznej w Warszawie.

15 marca 2022 roku na kampusie biurowym przy ulicy Burakowskiej 14 w Warszawie uruchomione zostało centrum medyczne enel-med Forest. W tej samej lokalizacji 21 marca 2022 roku otwarta została klinika medycyny estetycznej Estell. Tego samego dnia Grupa Enel-Med otworzyła kolejną już placówkę w centrum Łodzi, zlokalizowaną w nowoczesnym biurowcu React przy alei Marszałka Józefa Piłsudskiego 24.

Nowa placówka enel-med w Łodzi

W pierwszym półroczu 2022 roku Enel-Med przeprowadził szereg kampanii informacyjnych, Były to akcje upowszechniające kompleksowe badania profilaktyczne dla całej rodziny oraz promujące specjalną ofertę diagnostyki ginekologicznej dla kobiet metodą cytologii płynnej. Uruchomiono preferencyjne cenowo pakiety szczepień, wychodząc naprzeciw rosnącemu wiosną i latem zagrożeniu zakażenia się kleszczowym zapaleniem mózgu. W marcu Grupa uczestniczyła w kampanii stomatologicznej „Polska mówi aaa”. Od kwietnia marka enel-sport prowadzi kampanię na rzecz odpowiedzialnego uprawiania aktywności fizycznej, której twarzą jest znany polski skialpinista Andrzej Bargiel. Jest to pierwsza w historii enel-sport kampania wizerunkowa promująca nowoczesne usługi ortopedyczne i rehabilitacyjne, która jest prowadzona we współpracy z siecią kin Cinema City. Równolegle enel-sport nawiązał ekspercką współpracę z portalem branżowym Biegowe.pl. Pierwszy artykuł z cyklu osiągnął łączny zasięg około 12 milionów osób.

Działania Grupy zostały już drugi rok z rzędu dostrzeżone przez media i organizacje branżowe. Sieć placówek enel-med zajęła pierwsze miejsce w rankingu Forbes Poland’s Best Employers wśród firm oferujących prywatne usługi medyczne.

enel-med po raz kolejny wśród liderów jakości w Polsce

Wysoki poziom usług enel-med został dostrzeżony także przez pacjentów. Spółka po raz kolejny zdobyła wyróżnienie Gwiazda Jakości Obsługi, czyli nagrodę przyznawaną przez konsumentów, uzyskując wynik 5,62 punktów na 6 możliwych.

Centrum Medyczne Enel-Med S.A. działa od 1993 roku. Jest największą firmą z branży medycznej z polskim kapitałem. Od 2011 roku jest spółką notowaną na giełdzie papierów wartościowych. Sieć enel-med tworzy 31 wielospecjalistycznych oddziałów własnych, 5 przychodni przyzakładowych, 21 klinik enel-med stomatologia, szpital Centrum w Warszawie, 3 kliniki ortopedii, rehabilitacji i medycyny sportowej enel-sport, kliniki medycyny estetycznej Estell, ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny Willa Łucja oraz 1600 placówek partnerskich.

Przeczytaj teraz

Kampania kinowa enel-med stomatologia

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 1.10.2022

Sieć specjalistycznych klinik enel-med stomatologia rozpoczęła swoją pierwszą w historii kampanię kinową, podczas której zachęca Polaków do tego, żeby „z uśmiechu zrobili swoją supermoc”. Kampania #DUMNIZUŚMIECHU ukaże się na ekranach w ponad 20 kinach sieci Cinema City oraz IMAX w całej Polsce.

Marka enel-med stomatologia od blisko 30 lat dba o uśmiechy Polaków. Najnowszy spot kinowy zwraca uwagę na to, jak wielki wpływ na nasze codzienne życie i postrzeganie siebie oraz innych mają piękne i zdrowe zęby. Formuła sondy pozwala zderzyć ze sobą punkty widzenia osób z różnych grup wiekowych, a wypowiedzi bohaterów spotu razem tworzą pełen dobrej energii kolaż, który pokazuje, jakie znaczenie przypisujemy uśmiechowi w naszym życiu.

– Nasz krótki film to historia o uśmiechu i jego mocy, o której w codziennym zabieganiu często zdarza nam się zapomnieć. W naszej firmie od dekad dbamy o zdrowie zarówno dzieci, jak i dorosłych, mamy też specjalną ofertę dla seniorów. Każdy z nas w każdym wieku zasługuje na to, żeby mieć piękny i zdrowy uśmiech, a naszą rolą jest odpowiedzieć na potrzeby pacjentów w taki sposób, aby mogli być z niego dumni i uśmiechać się bez ograniczeń – podkreśla Ewelina Sidorkiewicz, marketing menedżer enel-med stomatologia.

– Uśmiech? W nowym spocie nie tylko o nim mówimy, ale staramy się też wywołać go na twarzach odbiorców… Dzielimy się nim, bo to cenny skarb, który dodaje pewności siebie, potrafi redukować stres i zarażać optymizmem. Nasza kampania to zachęta do odkrywania mocy uśmiechów, aby były one zawsze piękne i zdrowe – przypominamy o regularnych wizytach w gabinetach stomatologicznych – mówi Krzysztof Łazowski, GPD Agency.

Kampania enel-sport w Cinema City

Hasło kampanii #DUMNIZUŚMIECHU w przyjazny i lekki sposób promuje niezwykle istotny społecznie temat, jakim jest regularne korzystanie z pomocy stomatologicznej. Jak dowodzi Najnowszy Narodowy Test Zdrowia Polaków z 2022 roku zaledwie 37 procent badanych odbyło konsultację dentystyczną w ciągu ostatniego pół roku. Społecznościowy charakter hasła przewodniego i całej akcji ma jednoczyć wokół wspólnej idei osoby uśmiechnięte, czerpiące radość z życia, świadome znaczenia opieki stomatologicznej i dumne ze swojej supermocy: uśmiechu.

Za strategię, koncepcję kreatywną, realizację kampanii oraz zakup mediów odpowiada GPD Agency. Produkcją spotu zajęło się GPD Film Studio. Działania PR prowadzi agencja MSL. Działania w kinach koordynuje New Age Media.

Kampania potrwa do końca 2022 roku i jest realizowana w OOH, prasie codziennej i branżowej. Spot będzie można zobaczyć w kinach od 30 września do 27 października 2022. Materiał będzie również dostępny na kanale You Tube Centrum Medyczne Enel-Med.

 

Przeczytaj teraz

Akcja edukacyjna Lux Med i BrandTime

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 1.10.2022
Dom Kreatywnego Contentu BrandTime po raz kolejny realizuje projekt o charakterze edukacyjnym. Powstaje on we współpracy z Grupą Lux Med i ma na celu uświadamianie kobietom jak ważna jest profilaktyka i szybkie wykrycie raka piersi. Kampania realizowana wspólnie z Dzień Dobry TVN trwać będzie przez cały październik.
Październik od lat uznawany jest za miesiąc świadomości raka piersi. Jak wynika z danych WHO, jest on najczęściej diagnozowanym u kobiet nowotworem na świecie. Co roku rozpoznaje się go u 12 procent z nich. Profilaktyka, wczesna diagnostyka i nowoczesne leczenie pozwalają wygrać z rakiem piersi, dlatego niezwykle ważne jest uświadamianie społeczeństwa, jakie znaczenia dla zdrowia kobiet mają badania diagnostyczne.Misją Grupy Lux Med jest pomaganie ludziom w dłuższym, zdrowszym i szczęśliwszym życiu. Firma jako lider prywatnych usług medycznych zapewnienia swoim pacjentom kompleksową opiekę medyczną – od diagnostyki przez leczenie, aż do całkowitego powrotu do zdrowia. Natomiast rolą mediów jest popularyzowanie profilaktyki oraz uświadamianie znaczenia wczesnej diagnostyki dla  skutecznego leczenia, co realizuje BrandTime wspólnie z Dzień Dobry TVN.
– Jest to kolejna akcja edukacyjna, którą mamy przyjemność realizować dla naszych partnerów. Tym razem, wspólnie z Grupą Lux Med chcemy zadbać o zdrowie kobiet, zachęcimy je do profilaktyki i diagnostyki w Miesiącu Świadomości Raka Piersi. Nasza akcja pokazuje, że działania contentowe mogą wkraczać także w tak ważny obszar jak profilaktyka nowotworowa, a realizowane przez nas produkcje telewizyjne mają wymiar społeczny  i  edukacyjny – powiedział Jarosław Czujak,  dyrektor zarządzający w BrandTime .
Cały miesiąc aktywności 
30 września 2022, w programie Dzień Dobry TVN, w ramach wejścia live ze szpitala Lux Med Onkologia, prezes Anna Rulkiewicz zainaugurowała akcję. Zaprosiła też do odwiedzenia mobilnych pracowni diagnostycznych Grupy Lux Med, zlokalizowanych w różnych miastach Polski. Co tydzień, redakcja Dzień Dobry TVN będzie obecna w placówkach w Olsztynie, Katowicach, Krośnie, Lublinie i Sieldcach, by na żywo przekazywać informacje o możliwości przebadania się, a także, by porozmawiać z personelem medycznym i pacjentkami. Strefy do badań umiejscawiane będą w centrach miast. Przed każdym z tych miejsc ustawiony będzie namiot, pełniący funkcję recepcji, w której kobiety będą mogły zapisać się na badanie piersi.  30 października 2022 nastąpi podsumowanie akcji z udziałem prezes Anny Rulkiewicz i wejście live ze Szpitala Lux Med Onkologia.
– Kluczem do skutecznej strategii ESG jest budowanie jej wokół swojej głównej działalności – naszą jest dbanie o zdrowie. Będąc firmą odpowiedzialną społecznie, wychodzimy naprzeciw potrzebom pacjentów. W październiku robimy to dosłownie, organizując mobilne strefy w 5 miastach Polski. Oprócz badania piersi, kobiety będą mogły skorzystać w nich także z pomocy psychoonkologów. To niezwykle ważny element skutecznego leczenia raka piersi. Za cel stawiamy sobie zachęcenie jak największej liczby kobiet do profilaktyki i diagnostyki. W związku z tym zdecydowaliśmy się na działania w wysokozasięgowym medium, jakim jest telewizja – mówi  Łukasz Niewola, dyrektor komunikacji korporacyjnej i zrównoważonego rozwoju Grupy Lux Med.
Grupa Lux Med jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią Bupa, międzynarodowego ubezpieczyciela i świadczeniodawcy usług medycznych. Firma świadczy swoje usługi w Polsce już od 30 lat.  Grupa zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, stomatologiczną, psychologiczną, szpitalną i długoterminową dla ponad 2 500 000 pacjentów. Do ich dyspozycji jest ponad 270 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, 14 szpitali oraz blisko 3000 poradni partnerskich.

Grupa Lux Med zatrudnia ponad 20 000 osób, w tym około 8000 lekarzy i 5000 wspierającego personelu medycznego, a w codziennej działalności, kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju, podejmując liczne inicjatywy z obszarów zaangażowania społecznego i środowiska. Grupa Lux Med jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.

Kampania kinowa enel-med stomatologia

Przeczytaj teraz
marmaris escort