Asystenci medyczni mogą wystawiać e-zwolnienia

0
798

Od 23 października 2018 asystenci medyczni mogą wystawiać e-zwolnienia w imieniu lekarzy. Obecnie prawie połowa zwolnień wydawana jest w formie elektronicznej.

Asystentem medycznym, którego lekarz może upoważnić do wystawiania e-zwolnień w swoim imieniu, może zostać osoba, która wykonuje zawód medyczny lub czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Może to być pielęgniarka, ratownicy medyczni czy sekretarki medyczne.

Osoby takie, aby wystawiać e-zwolnienia, muszą posiadać zarejestrowane konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) i być wpisane do Rejestru Asystentów Medycznych (RAM). Swój profil na platformie ZUS musi mieć również lekarz, w którego imieniu e-zwolnienie będzie wystawiał asystent.

Upoważnianie asystenta do wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich będzie odbywać się w RAM. Następnie informacja ta będzie przekazywana do ZUS. Na jej podstawie asystent uzyska dostęp do odpowiednich funkcji na PUE ZUS, dzięki którym wystawi e-zwolnienie.

Asystent medyczny upoważniony do wystawiania e-zwolnienia będzie wykonywał w imieniu lekarza jedynie techniczne czynności. O samym zwolnieniu i jego szczegółach nadal będzie decydował wyłącznie lekarz.

Od 1 grudnia 2018 roku obowiązującą formą zwolnienia lekarskiego będzie zwolnienie elektroniczne. We wrześniu niemal 45 procent zaświadczeń lekarskich zostało wydanych właśnie w formie elektronicznej. Najwięcej e-zwolnień w stosunku do tradycyjnych zaświadczeń lekarskich o niezdolności do pracy wystawiono jak do tej pory w województwie zachodniopomorskim (59 procent e-zwolnień) i podlaskim (58 procent).

Czytaj także: Enel-Med gotowy na przełom w opiece medycznej>>>