Badania medycyny pracy może wykonać zdalnie każdy lekarz

0
1739

Zgodnie ze znowelizowaną 31 marca 2020 roku ustawą z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych badanie w ramach medycyny pracy może wykonać każdy lekarz.

Jest to możliwe w razie braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego. W takiej sytuacji badanie takie może przeprowadzić inny lekarz, który może również wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie. Orzeczenie takie będzie ważne przez 30 dni od dnia odwołania stanu epidemii.

Czytaj także: Weszła w życie tarcza antykryzysowa>>>

Przeprowadzenie badania w ramach medycyny pracy i wydanie orzeczenia może nastąpić również zdalnie. Z takiego rozwiązania może skorzystać każdy lekarz, w tym lekarz medycyny pracy.

Jak przypomina Ministerstwo Zdrowia, wynika to z art. 2 ust. 4 ustawy z 5 grudnia 1996 roku o wykonywaniu zawodu lekarza i lekarza dentysty, zgodnie z którym lekarz może udzielać świadczeń zdrowotnych, w tym badać stan zdrowia i wydawać orzeczenia lekarskie, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.