Weszła w życie tarcza antykryzysowa

0
610

Weszły w życie ustawy tworzące tzw. tarczę antykryzysową, których celem jest wsparcie polskiej gospodarki, przedsiębiorstwo oraz pracowników w czasie epidemii. Tarcza to zestaw kilku ustaw przygotowanych między innymi przez resorty –  rozwoju, finansów oraz rodziny i pracy.

Przepisy pakiety wprowadzają między innymi zmiany w kilkunastu ustawach działających w obszarze ochrony zdrowia i przewidują ograniczenie obowiązków sprawozdawczych wobec Narodowego Fundusz Zdrowia. Ułatwiają także powrót do czynnego wykonywania zawodu pielęgniarkom i położnym mającym co najmniej pięcioletnią przerwę w jego wykonywaniu oraz możliwość dyżurowania w placówkach medycznych przez osoby wykonujące inne zawody w ochronie zdrowia.

Czytaj także: Jest projekt ustawy zmieniającej kilkanaście ustaw w związku z epidemią>>>

Zgodnie z ustawą farmaceuci mogą wystawiać refundowane recepty dla siebie i swojej rodziny oraz dla pacjentów nie tylko w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Pakiet umożliwia też zawieszenie obowiązkowych kontroli w laboratoriach diagnostycznych.

Zgodnie z przyjętymi przepisami pracownicy medyczni, którzy przebywają na kwarantannie, mogą udzielać wideokonsultacji.

Pakiet zakłada między innymi zwolnienie mikrofirm (zatrudniających do 9 osób) ze składek do ZUS na 3 miesiące (od marca do maja 2020), dotyczy to składek płaconych za przedsiębiorcę i osoby przez niego zatrudnione. Z tej możliwości skorzystać mogą także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które uzyskują przychody do 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia.

Tarcza przewiduje świadczenie postojowe w wysokości do około 2 tysięcy złotych – dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna czy o dzieło) i osób samozatrudnionych, których przychód jest niższy niż 3-krotność przeciętnego wynagrodzenia, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników do wysokości 40 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy, a także czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej przy odraczaniu lub rozkładaniu na raty należności skarbowych i składkowych (ZUS).

Pakiet umożliwia odliczenie od dochodu darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19 .

Sejm odrzucił poprawki przyjęte przez Senat, którzy chciał między innymi przyznać 20 miliardów złotych na ochronę zdrowia ze środków Unii Europejskiej i wprowadzić cotygodniowe testy dla pracowników służby zdrowia.

Senat chciał też wprowadzić większe wsparcie dla pracodawców – tak zwane postojowe do wysokości 75 procent średniej krajowej pensji, zwolnieniem z opłacania składki ZUS na trzy miesiące dla małych i średnich przedsiębiorstw i pożyczki dla firm w wysokości 40 tysięcy złotych. Te propozycje odrzucił we wtorek Sejm.

 

Pakiet antykryzysowy tworzą:

– Ustawa z 31 marca 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dziennik Ustaw RP, 31 marca 2020, poz. 567)

– Ustawa z 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw RP 31 marca 2020, poz. 568)

– Ustawa z 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (Dziennik Ustaw RP, 31 marca 2020, poz. 569)