Będą zmiany w badaniach pracowniczych

0
3922

16 grudnia 2020 roku wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące badań lekarskich pracowników, w których określono zakres dodatkowych badań specjalistycznych, które można zlecić lekarz medycyny pracy.

Zmiany dotyczą punktu rozporządzenia ministra zdrowia i opieki społecznej z 30 maja 1996 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 2067) zawierającego przepisy dotyczące zakresu i częstotliwości badań profilaktycznych przeprowadzanych u pracowników.

Pierwotnie punkt ten mówił, że lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne może poszerzyć jego zakres o dodatkowe specjalistyczne badania konsultacyjne oraz badania dodatkowe, a także wyznaczyć krótszy termin następnego badania, niż to określono we wskazówkach metodycznych, jeżeli stwierdzi, że jest to niezbędne dla prawidłowej oceny stanu zdrowia osoby przyjmowanej do pracy lub pracownika.

Czytaj także: Grupa Lux Med otworzyła nowe placówki w Łodzi>>>

Obecnie dodano do tego punktu fragment mówiący, że w zależności od wskazań dodatkowe badania konsultacyjne mogą to być badania otolaryngologiczne, neurologiczne, okulistyczne, dermatologiczne, alergologiczne lub psychologiczne.

Zmienił się także załącznik do rozporządzenia, zawierający wskazówki metodyczne w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 1 grudnia 2020 roku (poz. 2131).