Będą zmiany w dostępie do wyrobów medycznych 

0
101

Do konsultacji skierowany został projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wyrobów medycznych, którego celem jest zwiększenie dostępności do tych wyrobów. Część zmian uszczegóławia obecnie obowiązujące przepisy w celu eliminacji problemów interpretacyjnych. 

Wprowadzone zmiany dotyczą między innymi limitu na różnego rodzaju środki absorbcyjne do 90 sztuk miesięcznie. Limity finansowe w tych pozycjach zostały ujednolicone na poziomie 30 procent.

Rozszerzono także kryteria przyznawania niektórych wyrobów medycznych oraz rozszerzono katalog osób uprawnionych do wystawiania zleceń na te wyroby. 

Projekt rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie wykazów wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 8 kwietnia 2021 roku. 

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 21 dni. 

Czytaj także: Jesteśmy zmuszeni leczyć nie tylko ciała, ale i dusze>>>