Będą zmiany w przepisach w sprawie recept 

0
30

Będą zmiany przepisów dotyczących recept. Uproszczony zostanie między innymi zapis wskazujący, w jaki sposób należy określać sposób dawkowania leku na recepcie i tym samym wyeliminować wątpliwości interpretacyjne. 

Do konsultacji przekazany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniający przepisy dotyczące recept. 

Projekt koryguje zapis wskazujący sposób postępowania osoby realizującej receptę w przypadku niewpisania czy wpisania w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z przepisami sposobu dawkowania leku, w sposób eliminujący dotychczasowe nieuzasadnione i wadliwe rozwiązanie w zakresie wydawania dwóch najmniejszych opakowań produktu dostępnych w obrocie. 

Czytaj także: G.V.M. Carint dołączył do grona Pracodawców Medycyny Prywatnej >>>

Projekt przywraca także wcześniejsze zasady realizowania recept w przypadku oznaczenia na recepcie, że produkty, wyroby lub środki na niej przepisane wydawane są poza zakresem refundacji (użycie oznaczenia „X”, albo „100%” w odniesieniu do odpłatności) w kontekście wpisania na tej samej recepcie kodu uprawnień dodatkowych pacjenta. 

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 4 maja 2021 roku. 

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 14-tu dni.