G.V.M. Carint dołączył do grona Pracodawców Medycyny Prywatnej 

0
68

Od 1 maja 2021 roku spółka G.V.M. Carint jest członkiem Pracodawców Medycyny Prywatnej. Spółka od 2007 roku współpracuje z włoską firmą medyczną Gruppo Villa Maria SPA, a obszarem jej działalności jest leczenie pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego z zachowaniem wysokich standardów leczenia kardiologicznego.  

G.V.M. Carint posiada Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii w Ostrowcu Świętokrzyskim, Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Oświęcimiu, Podkarpackie Centrum Interwencji Sercowo-Naczyniowych w Sanoku, Oddział Kardiologii z Pracownią Hemodynamiki oraz Pracownię Elektrofizjologii w Szpitalu w Myszkowie. 

Prowadzi także pracownie hemodynamiczne w Radomsku i Zakopanem oraz współpracuje ze szpitalami w Tarnowie i Stalowej Woli. 

Centra dysponują nowoczesnym sprzętem do wykonywania diagnostyki nieinwazyjnej i inwazyjnej schorzeń układu sercowo-naczyniowego oraz wykwalifikowaną kadrą medyczną. W oddziałach kardiologicznych G.V.M. Carint realizowany jest zarówno szeroki wachlarz zabiegów ratujących życie w ramach kardiologii interwencyjnej, jak i operacji planowych, które są finansowane w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.  

Zabiegi przeprowadzane są według najnowszych standardów, które nie wymagają długich hospitalizacji, umożliwiając w ten sposób szybką rehabilitację i w większości przypadków powrót do pełnej aktywności życiowej i zawodowej.  

Centra Carint realizują wszystkie typy zabiegów, takich jak między innymi leczenie ostrych zespołów wieńcowych OZW ramach 24 godzinnych dyżurów zawałowych, angioplastyka tętnic wieńcowych (PCI), koronarografia, ablacje zaburzeń rytmu serca, wszczepianie stałych i czasowych układów stymulujących serce (rozruszniki serca), wszczepianie kardiowerterów-defibrylatorów, wszczepianie układów do resynchronizujących pracę serca, przezskórne leczenie chorób strukturalnych serca (ASD/PFO), IVUS (ultrasonografia wewnątrznaczyniowa) czy FFR (ocena istotności zwężeń). 

Jesienią 2020 roku spółka poszerzyła portfolio świadczeń medycznych o inne specjalizacje, takie jak urologia, ortopedia, dermatologia, proktologia, czy flebologia 

W tym celu otwarte zostało centrum medyczne GVM Carint „Serce i Zdrowie”, zlokalizowane w Ostrowcu Świętokrzyskim, które należy do Centrum Kardiologii GVM Carint 

Centrum „Serce i Zdrowie” zapewnia wielospecjalistyczną i kompleksową opiekę nad pacjentami – od konsultacji specjalistycznych w poradni, przez diagnostykę obrazową, taką jak USG, badania laboratoryjne i biopsje (między innymi biopsja fuzyjna gruczołu krokowego), po leczenie zabiegowe małoinwazyjnymi technikami chirurgicznymi w warunkach szpitalnych, w oddziale chirurgii jednego dnia.    

Czytaj na ten temat: Ostrowiec: nowe poradnie w centrum Carint “Serce i Zdrowie” >>>

Organizacja Pracodawcy Medycyny Prywatnej zrzesza prywatnych świadczeniodawców usług medycznych, wśród których znajdują się liderzy rynku pracowniczych programów zdrowotnych, spółki giełdowe oraz lokalni pracodawcy ochrony zdrowia, stanowiący ważne ogniwo w systemie zdrowia publicznego. 

Dzięki członkostwu w Pracodawcach Medycyny Prywatnej można mieć wpływ na rozwiązania legislacyjne w zakresie ochrony zdrowia, zyskuje się także dostęp do eksperckiej wiedzy i doświadczenia innych członków organizacji.  W ramach Pracodawców Medycyny Prywatnej działają fora tematyczne dotyczące diagnostyki laboratoryjnej, IT, telemedycyny, ubezpieczeń zdrowotnych, równego traktowania oraz inne. 

Pracodawcy Medycyny Prywatnej są częścią Pracodawców RP, którzy zrzeszają 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników. 

Czytaj więcej na temat Pracodawców Medycyny Prywatnej>>>