Będą zmiany w ustalaniu kosztów przeszczepów

0
120

Do konsultacji trafił projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów.

Zmianie ulegają przepisy zawarte w rozporządzeniu ministra zdrowia z 22 marca 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2014 r. poz. 469). Wprowadzane zmiany mają na celu uwzględnienie kosztów, których dotychczas nie były ujęte w przepisach.

Chodzi o koszty związanie z pobieraniem tkanek lub komórek. Ich brak powoduje, że przepisy są niejasne, uznaniowe, a ich efektem jest różnorodność interpretacji dotycząca rozliczania kosztów pobrania, a także odstąpienie od poszczególnych elementów pobrania ze względu na brak możliwości refundowania tych kosztów;

Pozostałe koszty zostały uaktualnione, ponieważ ich wysokość była niezmieniona od roku 2012.

Czytaj także: Trzeba zmienić dotychczasowy model opieki zdrowotnej>>>

Drugą ważną kwestią jest wprowadzenie możliwości rozliczeń zwrotu kosztów za chybione wyjazdy i chybione pobrania dla zespołów transplantacyjnych bezpośrednio z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak i Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym ds. Transplantacji „Poltransplant”, a nie przez szpital zgłaszający potencjalnego dawcę, jak to ma miejsce obecnie.

Zmieniono również częstotliwość przekazywania, przez Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym ds. Transplantacji „Poltransplant” oraz Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek, informacji o proponowanym wzroście kosztów, z corocznego przekazywania na okres 3-letni do 31 stycznia danego roku.

Celem  zmian w przepisach ma być zwiększenie liczby pobieranych komórek, tkanek i narządów oraz uproszczenie procedury rozliczeń za chybione wyjazdy i chybione pobrania.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 27 lipca 2020 roku.

Termin zgłaszania uwag to 14 dni od dnia otrzymania projektu.

Link do projektu>>>