casino siteleri

Trzeba zmienić dotychczasowy model opieki zdrowotnej

Autor: Magdalena Okoniewska
15 lipca 2020

Dotychczas stosowany model opieki zdrowotnej trzeba zmienić, do tego celu potrzebne jest odpowiednie zarządzanie kompetencjami przedstawicieli poszczególnych zawodów medycznych – wynika z dyskusji, która odbyła się podczas webinarium, organizowanego przez Pracodawców RP na temat  kadr medycznych w dobie koronawirusa.

Jednym z poruszanych podczas spotkania tematów był niedobór kadr medycznych. Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, podkreśliła, że różnice w tym zakresie dotyczą poszczególnych obszarów kraju. Przypomniała także, że samorząd pielęgniarski od pięciu lat działa na rzecz poprawy sytuacji przedstawicieli tego zawodu.

– Udało nam się osiągnąć to, że obecnie 100 procent absolwentów szkół pielęgniarskich rozpoczyna wykonywanie zawodu. Gdy wcześniej na przykład 2900 osób otrzymywało prawo do wykonywania zwodu, w ostatnim roku było to 5900 osób. Z pewnością wpływ na to miały wprowadzone podwyżki wynagrodzeń – mówiła Zofia Małas, dodając, że ciągle problemem jest średnia wieku przedstawicielek tego zawodu, w przypadku pielęgniarek wynosi ona 52 lata, w przypadku położnych – 50, dlatego trzeba  stawiać na młode kadry.

Pozytywnym zjawiskiem jest także to, że 5 lat temu 75 uczelni oferowało studia  na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo, obecnie jest ponad 100 takich uczelni.

– Mamy obawy, jak epidemia wpłynie na powodzenie tego zawodu, czy młodzież się nie wystraszy, ale mam nadzieję, że nie, gdyż młodzi ludzi lubią wyzwania – dodała.

 Kształcenie zespołów terapeutycznych

Ryszard Gellert, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Konsultant Krajowy w dziedzinie Nefrologii, podkreślił, że myśleć należy nie o kształceniu przedstawicieli poszczególnych zawodów, ale całych zespołów terapeutycznych, w ramach których zadania poszczególnych osób są dokładnie zdefiniowane i opisane. W tym celu mogą być także wykorzystane zasoby kadrowe farmaceutów czy diagnostów.

– Jest wiele osób, które po niewielkim szkoleniu mogłyby zasilić kadry szpitalne, ale to wymaga zmian w przepisach – mówił i dodał, że potrzebne jest także odpowiednie zarządzanie kompetencjami, tak aby na przykład wykonywanie zawodu opiekuna medycznego stało się atrakcyjne.

Dyrektor Gellert podkreślił, że są pewne możliwości w systemie, które można wykorzystać, na przykład uprawnienia lekarza w trakcie specjalizacji. Tacy lekarze jednak często nie są upoważniani przez swoich opiekunów do pewnych zadań, z obawy przed odpowiedzialnością, jaką ponoszą za nich kierownicy specjalizacji.

Czytaj także: Jest potencjał na dodatkowe ubezpieczenia, brak odważnego, aby je wprowadzić>>>

Bożena Walewska-Zielecka, członek zarządu i dyrektor ds. medycznych w Medicover, stwierdziła, że niedobór kadr wiąże się ze sposobem korzystania z opieki medycznej przez pacjentów.

– Dostęp do lekarzy specjalistów jest kluczowy, jednak epidemia zmieniła dużo, między innymi postrzeganie modelu świadczenia usług, pokazała, że nie zawsze wizyta u lekarza musi być wizytą osobistą, może się także odbyć zdalnie – mówiła. Tak dzieje się w Medicover, gdy pierwszy kontakt pacjenta z placówką jest zdalny i dopiero w wyniku rozmowy z lekarzem lub pielęgniarką czy położną można ustalić, że konieczna jest wizyta osobista.

– Mamy pomysł, aby dostęp do specjalistów odbywał się przez wideokonsultacje, to także wyrównuje dostęp do specjalistów, gdyż nie ma wówczas znaczenia region kraju, w którym mieszka pacjent – dodała.

Kluczowy jest task shifting

Kluczowa zmiana, według dyrektor Walewskiej-Zieleckiej to task shifting, w ramach którego pielęgniarki mogłyby wykonywać więcej zadań, do których mają uprawnienia, odciążając tym samym lekarzy. Dobrze też byłoby się przyjrzeć pod tym kątem modelowi kształcenia pielęgniarek.

Rekomendowała też, aby nie ograniczać pracy lekarzy do jednego etatu oraz ułatwić lekarzom spoza Unii Europejskiej pracę w Polsce. Przypomniała też, że Medicover prowadzi na warszawskiej AWF kierunek pielęgniarstwo, angażując się w kształcenie kadr.

Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żalazko mówiła o pracach prowadzonych nad ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Jedną z wprowadzonych zmian będzie Państwowy Egzamin Modułowy (PEM), który lekarz będzie zdawał po odbyciu części specjalizacji i po którym będzie nabywał uprawnień do wykonywania pewnych procedur.

Przypomniała też, że jest wiele kompetencji przedstawicieli zawodów medycznych, które nie są wykorzystywane, na przykład pielęgniarka ma możliwość zbadania pacjenta, wystawiania skierowania na badania czy wystawiania recept.

– Trwają także prace nad zmianą programu kształcenia, tak aby opiekunowie medyczni mieli większe kompetencje, a także prace dotyczące porad farmaceutycznych i możliwości wykonywania szczepień przez farmaceutów – dodała.

– Wiele rzeczy jest niewykorzystanych i trzeba sprawdzić, dlaczego tak się dziele – dodał dyrektor Gellert – może jest to związane z odpowiedzialnością przedstawicieli poszczególnych zwodów – mówił.

Najtrudniej zmienić mentalność

Zofia Małas podkreśliła, że najtrudniej jest zmienić mentalność, nie tylko przedstawicieli zawodów medycznych, ale także społeczeństwa, i w tym zakresie wymaga to ogromnej pracy.

– Trzeba poprawić koordynację, aby nastawić się na kształcenie zespołów terapeutycznych, a także zmienić postrzeganie pielęgniarek przez lekarza. W krajach unijnych lekarz pojawia się przy pacjencie tylko interwencyjnie, opiekę sprawuje nad nim przez 24 godziny na dobę właśnie pielęgniarka. W Polsce system taki jest wprowadzany w prywatnych placówkach, ale w publicznych już nie – mówiła.

Profesor Walewska Zielecka dodała, że konieczne jest zdefiniowanie prowadzenia pacjenta przez system i dzięki temu – jak najbardziej efektywne wykorzystanie personelu medycznego.

Józefa Szczurek-Żelazko przypomniała też, że kwestia bezpieczeństwa pracowników była kluczowa dla resortu zdrowia w ciągu ostatnich kilku miesięcy.

Czytaj także: Ministerstwo Zdrowia: korzystamy z wiedzy prywatnych laboratoriów>>>

– Epidemia przypomniała nam jak ważne jest bezpieczeństwo pracowników – mówiła. Przypomniała także pomoc, która została udzielona placówkom przez rząd w postaci środków ochrony indywidualnej oraz dodatkowych wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w szpitalach zakaźnych.

Zofia Małas podkreśliła, jak ważne dla pracowników w tym czasie było wsparcie psychologiczne.

– Uruchomiliśmy w tym celu specjalny telefon – mówiła szefowa samorządu pielęgniarskiego. – Korzystało z niego bardzo dużo osób, co pokazuje, jak istotne jest takie wsparcie. Myślę, że także pracodawcy powinni to sobie uświadomić i zapewnić wsparcie psychologa na miejscu.

Dyrektor Gellert dodał, że epidemia pokazała wiele zaniedbań ze strony personelu medycznego i jednocześnie skorygowała wiele zachowań. Uświadomiła też, że nie mamy rezerw kadrowych.

Dyrektor Walewska-Zielecka pokreśliła natomiast potrzebę regularnego przeprowadzania audytów, sprawdzających, jak personel medyczny stosuje środki ochrony osobistej i czy przestrzega procedur i standardów.

Webinarium odbyło się 14 lipca 2020 roku.

Prelegentami podczas spotkania byli: Józefa Szczurek-Żelazko – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Zofia Małas – prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert – dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Konsultant Krajowy w dziedzinie Nefrologii oraz prof. dr hab. n. med. Bożena Walewska-Zielecka – członek zarządu i dyrektor ds. medycznych w Medicover

Moderatorem spotkania była Anna Rulkiewicz, Wiceprezydent Pracodawców RP, prezes Grupy Lux Med, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej.

Zapis spotkania dostępny jest poniżej

 

 

Inne artykuły

Akredytacja ministra zdrowia z najwyższym wynikiem dla Szpitala Medicover w Warszawie

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 28.09.2022

Wielospecjalistyczny Szpital Medicover po raz czwarty znalazł się na liście placówek medycznych akredytowanych we wrześniu 2022 roku przez Ministerstwo Zdrowia. Najwyższy wynik certyfikacji w Polsce, który uzyskał Szpital Medicover, potwierdza spełnianie standardów akredytacyjnych w obiektywny sposób. Dla pacjentów certyfikacja oznacza wysoką jakość leczenia i bezpieczeństwo.

Certyfikat akredytacyjny oznacza również, że warszawski Szpital Medicover dysponuje wykwalifikowaną kadrą medyczną oraz profesjonalnym sprzętem medycznym. Zgodność ze standardami akredytacyjnymi na poziomie 96 procent przyniosła w tym roku Szpitalowi Medicover najlepszy wynik akredytacji w Polsce.

-Kolejna akredytacja ministra zdrowia dla Szpitala Medicover jest oficjalnym potwierdzeniem wysokiej jakości i bezpieczeństwa, które zapewniamy naszym pacjentom. Dla nas samych to dowód, że konsekwentnie trzymamy się raz obranego kierunku rozwoju, a mianowicie: jesteśmy zorientowani na najwyższy możliwy standard opieki zdrowotnej. Tegoroczny, najwyższy wynik zgodności z wymogami ministerialnych akredytacji, to dla nas spektakularny sukces i bodziec, by nadal stawiać sobie wysoko poprzeczkę i nieustannie się doskonalić – komentuje Anna Nipanicz-Szałkowska, dyrektor Szpitala Medicover.

Akredytacji placówek medycznych dokonuje Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia – jednostka Ministerstwa Zdrowia. W przypadku osiągnięcia przez placówkę wyniku minimum 75 procent zgodności z wymogami akredytacji, ta jest przyznawana na trzy lata.

Udział w procesie akredytacyjnym jest dobrowolny. W jego trakcie weryfikowane są takie obszary, jak: realizacja ciągłości i kompleksowości leczenia, dbałość o respektowanie praw i obowiązków pacjenta, profilaktyka i terapia zakażeń, czy stosowanie skutecznych środków przeciwbólowych po zabiegach.

W całej Polsce działa 898 szpitali – aktualnie certyfikaty akredytacji posiada 177 szpitali i 201 placówek podstawowej opieki zdrowotnej.

Debiut Medicover Optyk w świecie rozszerzonej rzeczywistości

Przeczytaj teraz

Lux Med Partnerem Medycznym Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 27.09.2022

Grupa Lux Med została Partnerem Medycznym 28. Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn i będzie odpowiadać za zabezpieczenie medyczne mundialu. Mistrzostwa odbędą się w styczniu 2023 roku w Polsce i Szwecji.

Umowę w tej sprawie z przedstawicielami Związku Piłki Ręcznej w Polsce podpisali 22 września 2022 Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med, Michał Rybak, wiceprezes ds. operacyjnych Grupy Lux Med.

Grupa Lux Med będzie jednym z ośmiu Narodowym Dostawców Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn 2023.

– Zapowiadane przez ekspertów pogorszenie sytuacji epidemiologicznej sprawiło, że jako gospodarze wielkich zawodów sportowych potrzebowaliśmy doświadczonego partnera, który zadba o nasze zdrowie. Grupa Lux Med dołącza do ekskluzywnego grona Narodowych Dostawców, aby zagwarantować zabezpieczenie mistrzostw na najwyższym poziomie, bo opieką zostaną objęci nie tylko zawodnicy, ale także wszyscy zaangażowani w ich organizację – mówi prezes ZPRP Henryk Szczepański.

Grupa Lux Med zadba między innymi za szczepienia przeciwko Covid-19, które przyjmą zarówno członkowie departamentu zaangażowanego w przeprowadzenie zawodów, jak i pozostali pracownicy oraz zawodnicy.

– Przed, jak i w trakcie Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn 2023 będziemy robić to, co robimy najlepiej, czyli udzielamy pomocy medycznej. Cieszymy się, że jako Narodowy Dostawca zapewnimy sportowcom profesjonalną opiekę, na jaką zasługują. Jesteśmy dumni z tego co robimy i bardzo się cieszę, że Lux Med może być częścią tej wyjątkowej drużyny. Jestem przekonana, że nadchodzący rok będzie dla polskiego sportu niezapomniany – mówi Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med.

Grupa Lux Med jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią międzynarodowej grupy Bupa, która działa jako ubezpieczyciel oraz świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie. Zapewnia pełną opiekę ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, szpitalną i długoterminową dla ponad 2 500 000 pacjentów.

Lux Med z nagrodą „Debiut Roku” dla ubezpieczenia szpitalnego Pełna Opieka

Grupa Lux Med jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.

Mistrzostwa Świata w Piłce Ręcznej 2023 potrwają od 11 do 29 stycznia. Gospodarzami będą Katowice, Województwo Śląskie, Kraków, Małopolska, Płock i Gdańsk (w Polsce) oraz Goteborg, Malmo, Sztokholm, Kristianstad i Jonkoping (w Szwecji).

Narodowym Dostawcą turnieju w naszym kraju – obok firmy Lux Med – jest Eventim, która prowadzi dystrybucję biletów na to wydarzenie.

Źródło: Związek Piłki Ręcznej w Polsce

Przeczytaj teraz

Wyróżnienie dla Carolina Medical Center

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 27.09.2022

Szpital Carolina Medical Center został wyróżniony w ogólnopolskim rankingu najlepszych placówek medycznych, organizowanym przez serwis Kliniki.pl. Podstawą oceny w rankingu są opinie pacjentów.

Kliniki.pl Rating Index bierze pod uwagę średnią ocenę wystawioną danej placówce przez pacjentów na czterech niezależnych platformach, czyli ZnanyLekarz.pl, Kliniki.pl, w wizytówce w mapach Google oraz na portalu społecznościowym Facebook.

Nagroda została wręczona 25 września 2022 w Gdańsku, podczas gali organizowanej przez serwis Kliniki.pl. Odebrały ją reprezentantki Działu Turystyki Medycznej i Ubezpieczycieli CMC – Danuta Milanowska oraz Julia Skłodowska.

Serwis kliniki.pl to portal, który łączy ponad 1000 placówek medycznych. Dzięki niemu pacjent może w jednym miejscu umówić się na konsultację różnych specjalizacji. W ciągu roku serwis odwiedza około 12 milionów użytkowników.

Laboratorium Diagnostyki z tytułem „Budowa Roku 2021”

Carolina Medical Center to klinika ortopedii i medycyny sportowej, która specjalizuje się w leczeniu i prewencji urazów układu mięśniowo-szkieletowego. Zatrudnia między innymi specjalistów w zakresie ortopedii, neurochirurgii, chirurgii dziecięcej, reumatologii, neurologii i rehabilitacji. Zapewnia kompleksową opiekę medyczną – całodobowe ambulatorium urazowe, konsultacje specjalistyczne, diagnostykę obrazową i funkcjonalną, leczenie operacyjne i nieinwazyjne, rehabilitację, badania biomechaniczne, trening motoryczny.

Współpracuje z Polskim Komitetem Olimpijskim oraz wieloma federacjami sportowymi, w tym Polskim Związkiem Pływackim.

Szpital zlokalizowany jest przy ulicy Pory 78 w Warszawie, jego filia działa w Szpitalu Swissmed przy ulicy Wileńskiej 44 w Gdańsku. Carolina Medical Center należy do Grupy Lux Med.

Innowacyjna technologia w Carolina Medical Center

Przeczytaj teraz

Nowe świadczenia w szpitalu Vratislavia Medica

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 26.09.2022

Szpitalu Vratislavia Medica we Wrocławiu poszerzył zakres oferowanych usług o nowy zabieg chirurgiczny oraz o nowe świadczenia w zakresie stomatologii.

Nowy zabieg to laparoskopowe usunięcie pęcherzyka żółciowego, które jest wykonywane z wykorzystaniem systemu Artrex Synergy 4k. Zabieg laparoskopowy należy do technik mało inwazyjnych, dzięki którym pacjent po operacji szybciej wraca do aktywności fizycznej i zawodowej.

Ważny jest dialog i współpraca z całym sektorem ochrony zdrowia

Nowe świadczenia stomatologiczne to rehabilitacja stomatologiczna, stosowana w leczeniu dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych, między innymi bruksizmu, napięciowego i migrenowego bólu głowy, bólu stawów skroniowo-żuchwowych czy
nieprawidłowej ruchomości w stawie skroniowo-żuchwowym (np. przeskakiwanie, szczękościsk).

Nowe świadczenia są komercyjne.

Vratislavia Medica oferuje zabiegi w zakresie ortopedii, chirurgii ogólnej, chirurgii kręgosłupa, chirurgii naczyniowej, chirurgii endokrynologicznej, a także medycyny regeneracyjnej i przeciwstarzeniowej.

Prowadzi zespół poradni specjalistycznej, dział fizjoterapii oraz pracownie diagnostyczne.

Nagroda „Wzorowa Placówka Medyczna” dla Szpitala Gajda-Med

Vratislavia Medica Szpital im. św. Jana Pawła II wcześniej funkcjonował jako Wrocławskie Centrum Medycyny Sportowej i Rehabilitacji. Od 2017 roku siedziba placówki mieści się w nowo wybudowanym obiekcie przy ulicy Lekarskiej 1. Przy ulicy Wiśniowej we Wrocławiu funkcjonuje Dolnośląskie Centrum Dziecięce.

Vratislavia Medica jest częścią Grupy Hasco, której prezesem jest dr Stanisław Han.

Przeczytaj teraz

Nowe badanie w Centrum Medycznym Scanmed

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 26.09.2022

Centrum Medyczne Scanmed z Warszawy wprowadziło do swojej ofert nowe badanie – uroflowmetrię. Świadczenie to jest dostępne w placówce od 20 września 2022 roku. Badanie jest komercyjne.

Uroflwometria to badanie przepływu moczu przez cewkę. Jest zlecane przez urologa i stosowane w przypadku problemów z funkcjonowaniem układu moczowego.

Centrum Medyczne Scanmed zlokalizowane jest w Warszawie przy alei Niepodległości 107/109. Oferuje świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, konsultacje specjalistyczne dla dorosłych oraz dla dzieci, badania diagnostyczne, także w ramach programów profilaktycznych, medycynę pracy oraz rehabilitację.

Ars Medical dołączy do Grupy Scanmed

Grupa Scanmed świadczy pełen zakres usług medycznych – od podstawowej opieki zdrowotnej po specjalistyczne leczenie szpitalne – dla ponad 500 tysięcy pacjentów w blisko 40 lokalizacjach na terenie Polski. Posiada dwa pełnoprofilowe wielospecjalistyczne szpitale, należące do sieci szpitali – w Krakowie i Blachowni. Ich ofertę uzupełniają centra medyczne oraz trzy jednostki wyspecjalizowane: gastroenterologiczna, okulistyczna i ortopedyczna.

Scanmed prowadzi też 13 centrów kardiologicznych zapewniających kompleksową diagnostykę i leczenie w ramach kardiologii zachowawczej, interwencyjnej i elektrofizjologii.

Firma zatrudnia ponad 3 tysiące osób, w tym ponad tysiąc lekarzy. Scanmed jest Oficjalnym Partnerem Medycznym Polskiego Związku Narciarskiego.

Przeczytaj teraz

Oddział Kardiologiczny PAKS w Dąbrowie Górniczej po modernizacji

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 26.09.2022

III Oddział Kardiologii Inwazyjnej, Angiologii i Elektrokardiologii, działający w Szpitalu Specjalistycznym im. Szymona Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej został otwarty po modernizacji. Jest to jeden z największych oddziałów prowadzonych przez Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca.

American Heart of Poland świadczy usługi dla mieszkańców Zagłębia już od 17 lat. Prowadzony przez Grupę oddział realizuje pełne spektrum opieki kardiologicznej. Średnio co miesiąc otrzymuje tu pomoc prawie 200 pacjentów. Tylko w roku 2021 było to łącznie 2700 chorych, w tym 700 pacjentów zawałowych.

– W Dąbrowie Górniczej leczymy obecnie pełen profil chorób kardiologicznych. Trafiają tutaj pacjenci między innymi z chorobą niedokrwienną serca, ze stabilną formą dusznicy, z zaburzeniami przewodzenia i rytmu serca – wyjaśniał dr Paweł Kaźmierczak, członek zarządu, dyrektor ds. medycznych Grupy American Heart of Poland.

Modernizacja oddziału realizowana przez Grupę American Heart of Poland polegała nie tylko na odnowieniu infrastruktury i wymianie sprzętu medycznego, ale także na stworzeniu całkiem nowego układu funkcjonalnego. Dzięki przeprowadzonym pracom ośrodek zyskał dwie sale hemodynamiki skomunikowane z resztą oddziału za sprawą dwóch wind przystosowanych do transportu pacjentów na łózkach szpitalnych. Nowy układ pomieszczeń i zwiększenie powierzchni oddziału zdecydowanie ulepszyło funkcjonowanie placówki i wpłynęło na poprawę komfortu, nie tylko pacjentów, ale również personelu medycznego.

– Dzięki powiększeniu powierzchni mogliśmy rozwinąć blok operacyjny, zyskując przy tym również możliwość pozyskania nowego sprzętu i rozbudowy zaplecza technicznego. W związku z tym oferta skierowana do pacjentów kardiologicznych może być poszerzona o zabiegi, których do tej pory nie byliśmy w stanie wykonywać – tłumaczył dr n.med. Marek Kondys, ordynator III Oddziału Kardiologii Inwazyjnej, Angiologii i Elektrokardiologii, Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca w Dąbrowie Górniczej. – Zakończona modernizacja to bardzo istotny moment w historii naszej placówki, tym bardziej, że był to projekt bardzo skomplikowany do przeprowadzenia pod kątem technicznym i organizacyjnym. Ze względu na decyzję o zachowaniu ciągłości opieki nad naszymi pacjentami praca Oddziału nie była wstrzymywana na czas remontu – wyjaśniał ordynator.

W ramach remontu oddział zyskał także dodatkowe sale dla pacjentów, które zostały wyposażone w oddzielne węzły sanitarne, system sygnalizacyjny dla pacjentów oraz instalację gazów medycznych. Obecnie oddział dysponuje 35 łóżkami oddziału szpitalnego, w tym 12 łóżkami intensywnego nadzoru kardiologicznego. Każde stanowisko dla pacjenta jest wyposażone w nowoczesne kardiomonitory oraz panele medyczne.

Jak zaznaczył dyrektor Zagłębiowskiego Centrum Onkologii dr n.med. Tomasz Szczepanik, współpraca z Grupą American Heart of Poland i rozwój kardiologii w dąbrowskim szpitalu jest bardzo istotna, również z uwagi na onkologiczną specjalizację tej placówki. Pacjenci onkologiczni wymagają bowiem szczególnej opieki pod kątem kardiologicznym.

– Programy lekowe onkologiczne wymagają nadzoru kardiologicznego dla pełnego bezpieczeństwa pacjenta. Nie wyobrażam sobie, by w tak dużym szpitalu, gdzie mamy kilkanaście oddziałów i kilkanaście poradni specjalistycznych zabrakło ośrodka kardiologicznego – mówił. – Kardiologia jest taką dziedziną, w której liczą się nawet nie godziny, lecz minuty. Dla mnie, jako lekarza najważniejsze jest, by opieka dla pacjenta była kompleksowa i najwyższej jakości. Stąd też w decyzji o wydzierżawieniu większej powierzchni i związanej z tym reorganizacji w innych częściach szpitala przyświecało mi przekonanie, że przyniesie to korzyści dla pacjenta – podkreślił.

Grupa American Heart of Poland (Grupa AHoP) zapewnia pacjentom w ponad 20 ośrodkach medycznych w całym kraju kompleksową,opiekę medyczną, integrującą edukację prozdrowotną, profilaktykę, diagnostykę, leczenie oraz rehabilitację w zakresie chorób cywilizacyjnych. Zapewnia ponad 175 tysiącom pacjentów rocznie na terenie całego kraju dostęp do nowoczesnych procedur medycznych, również w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Należące do Grupy podmioty realizują 50 tysięcy hospitalizacji rocznie, związanych z zabiegami wieńcowymi.

Przeczytaj teraz
marmaris escort