Będzie pilotaż leczenia dzieci i młodzieży uzależnionych od technologii cyfrowych 

0
90

Opublikowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia dzieci i młodzieży nałogowo używających nowych technologii cyfrowych, czyli korzystających z mediów cyfrowych za pośrednictwem takich narzędzi jak komputery, smartfony, tablety lub inne urządzenia elektroniczne.  

Zdaniem ekspertów zagrożenie to znacząco zwiększyło się w związku z epidemią wirusa Sars-CoV-2, między innymi w związku z koniecznością nauki w trybie zdalnym, ograniczeń dotyczących spotykania się, poruszania się oraz alternatywnych do mediów cyfrowych form spędzania wolnego czasu. 

Realizacja programu potrwa od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2023 roku. Jego celem ma być praktyczne sprawdzenie sposobu organizacji opieki nad pacjentami nałogowo używającymi nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin, w tym zapewnienie im odpowiednich świadczeń zdrowotnych. 

Czytaj także: Lux Med oferuje rehablitację pocovidową>>>

Obecnie w Polsce nie ma poradni dedykowanych leczeniu takich pacjentów.  

Projekt rozporządzenia określa zakres i rodzaj świadczeń opieki zdrowotnej, których dotyczy program pilotażowy, będą to świadczenia z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. 

Ze świadczeń tych będą mogły korzystać zarówno dzieci, które nie zostały jeszcze objęte obowiązkiem szkolnym, jak i dzieci i młodzież uczące się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. 

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie pilotażowego programu leczenia dzieci i młodzieży nałogowo używających nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 5 maja 2021.  

Linki do projektu>>>