Będzie program pilotażowy dotyczący badań patomorfologicznych

0
209

Opublikowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego dotyczącego kompleksowych badań patomorfologicznych JGPato. Jego celem jest ocena wpływu elementów jakościowych na skuteczność  diagnostyki patomorfologicznej.

Natomiast szczegółowe cele programu pilotażowego to podniesienie jakości procesu diagnostyczno-leczniczego poprzez zapewnienie kompletnej diagnostyki patomorfologicznej, optymalizacja postępowania diagnostyczno-terapeutycznego, w tym skrócenie i zoptymalizowanie czasu od postawienia rozpoznania do podjęcia optymalnego leczenia, weryfikacja modelu sprawozdawania badań patomorfologicznych, wypracowanie efektywnych kosztowo mechanizmów finansowania nowych zadań realizowanych w ramach JGPato a także wycena grup i kosztu wdrożenia modelu JGPato.

Czytaj także: Oddział urologii Szpitala Medicover w nowej odsłonie>>>

Program będzie wymagać dostosowania systemów sprawozdawczych Narodowego Funduszu Zdrowia o nowe kody produktów JGPato.

Program będzie realizowany przez 39 zakładów patomorfologicznych.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego dotyczącego kompleksowych badań patomorfologicznych JGPato został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 5 sierpnia 2020 roku.

Link do projektu>>>

Uwagi do projektu można przekazywać do 20 sierpnia 2020 roku.