Bonifraterskie Centrum Zdrowia realizuje gminny program

0
244

Bonifraterskie Centrum Zdrowia z Wrocławia podpisało umowę z gminą Ząbkowice Śląskie i w swoim oddziale zlokalizowanym w tej miejscowości będzie realizowało program wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród seniorów.

Program będzie skierowany do osób w wieku ponad 60 lat, mieszkających w gminie Ząbkowice Śląskie. Jego realizacja będzie polegała na zachęceniu mieszkańców gminy do regularnego uczestnictwa w zajęciach sportowo-rekreacyjnych. Organizowane będą w tym celu bezpłatne zajęcia nordic walking, zajęcia fitness przy muzyce z elementami tańca, gimnastyka oraz ćwiczenia aerobowe. Program będzie realizowany od czerwca do września 2021 roku.

Bonifraterskie Centrum Zdrowia z Wrocławia prowadzi hospicjum stacjonarne, hospicjum domowe oraz poradnię medycyny paliatywnej. Placówka działa przy ulicy Poświęckiej 8a. Oferuje zarówno świadczenia komercyjne jak i finansowane przez NFZ.

Czytaj także: Nowa przychodnia przyzakładowa Medicover>>>

Na terenie powiatu ząbkowickiego Centrum rozwija działalność od kilku lat. W 2017 roku rozpoczęło tutaj działalność hospicjum domowe, w roku 2018 rozpoczęto realizację świadczeń w ramach rehabilitacji domowej. Natomiast na przełomie 2018 i 2019 roku uruchomiony został Dzienny Oddział Rehabilitacji w Stoszowicach, który został następnie przeniesiony do budynków Braci Bonifratrów w Ząbkowicach Śląskich. Placówka działa przy ulicy 1-go Maja 9.

W tym obiekcie będzie realizowany program dla seniorów.

Zakon Bonifratrów prowadzi także 4 szpitale, zlokalizowane w Katowicach, Krakowie, Łodzi i w Piaskach – Marysinie. W Warszawie działa zespół poradni specjalistycznych. Poza tym Bonifratrzy prowadzą na terenie całego kraju apteki, sklepy zielarsko-medyczne, domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia i domy wypoczynkowo-rekolekcyjne.