PZU Zdrowie otworzyło Wirtualną Przychodnię

PZU Zdrowie uruchomiło Wirtualną Przychodnię, która umożliwia pacjentom zasięganie porady lekarza bez wychodzenia z domu, a także omówienie wyników badań, otrzymanie skierowanie na badania albo recepty na leki. Lekarze różnych specjalizacji są dostępni całą dobę...

Wrocław: nowe zabiegi w Centrum Medycznym Przyjaźni

Od stycznia 2020 roku w Centrum Medycznym Przyjaźni z Wrocławia dostępna jest nowa metoda terapii  - OrthoKine, czyli leczenie z wykorzystaniem białek przeciwzapalnych i czynników wzrostu uzyskanych z krwi pacjenta. Terapie Orthokine stosuję się przy...

Raport Pracodawców RP: „Zdrowa” legislacja nie jest zdrowa

Raport przygotowany przez Pracodawców RP pod tytułem „Zdrowa legislacja”, który analizuje proces tworzenia prawa w zakresie ochrony zdrowia, wskazuje, że  resort zdrowia ma tendencję do skracania czasu konsultacji a także do rezygnacji z przeprowadzania...

CSIOZ: 62 procent podmiotów może wystawiać e-recepty

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zbadało stopień informatyzacji podmiotów leczniczych. Z analizy wynika, że w prawie 80 procentach podmiotów wystawiane są e-ZLA, a 62 procent może wystawiać e-recepty.. Wyniki raportu pokazały, że około 82 procent...

Projekt rozporządzenia w sprawie leczenia bólu

Do konsultacji publicznych skierowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu przewlekłego oraz bólu stanowiącego problem kliniczny w warunkach ambulatoryjnych. Podmioty lecznicze będą miały obowiązek dostosować się do wymagań rozporządzenia w...

Nowe przepisy w sprawie badań kierowców

30 stycznia 2020 wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. Z rozporządzenia wynika między innymi, że konsultacja u lekarza posiadającego specjalizację w...

Prawie 900 zabiegów z udziałem robotów da Vinci

W 2019 roku w polskich szpitalach przeprowadzono rekordową liczbę niemal 900 zabiegów w asyście robotów da Vinci – wynika z danych Synektik, wyłącznego dystrybutora tego systemu w Polsce. Zabiegi takie przeprowadza między innymi szpital...

Bielsko-Biała: nowe badanie diagnostyczne w Szpitalu Św. Łukasza

Szpital św. Łukasza z Bielska-Białej wprowadził do swojej oferty nowe badanie diagnostyczne – biopsję prostaty z wykorzystaniem systemu Koelis Trinity. Polega ono na połączeniu obrazu z rezonansu magnetycznego z obrazem ultrasonograficznym w czasie rzeczywistym. Pacjent...

Nowe przepisy w sprawie starających się o broń

14 stycznia 2020 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń. Nowelizacja...

Będzie więcej czasu na wdrożenie standardu rachunku kosztów

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia, który uchyla rozporządzenie w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców,  wychodzi naprzeciw oczekiwaniom placówek i ma na celu zagwarantowanie dodatkowego czasu na wdrożenie tego rozwiązania, w szczególności na...