Czujnik FGM dla pacjentów z cukrzycą na zlecenie

0
534

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie rozszerza ten wykaz o czujnik do systemu monitorowania stężenia glukozy Flash (Flash Glucose Monitoring FGM).

Osobami uprawnionymi do otrzymania zlecenia na te wyroby będą pacjenci z cukrzycą typu 1 w wieku od 4. do ukończenia 18. roku życia z bardzo dobrze monitorowaną glikemią, czyli  przy co najmniej 8-krotnych pomiarach glikemii na dobę.

Zaznaczono jednocześnie, że czujnik nie będzie mógł być przepisywany pacjentom zaopatrzonym w System Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym.

W przepisach określono czujnik jako zaopatrzenie miesięczne, w ramach tego okresu pacjentowi przysługują 2 sztuki wyrobu. Limit finansowania ustalono na poziomie 255 zł za sztukę, przy odpłatności 30 procent.

W uzasadnieniu do projektu podkreślono, że firma, która obecnie jako jedyna na rynku posiada system FGM, zobowiązała się do nieodpłatnego przekazania czytników do tego systemu dla potrzebującej populacji pacjentów.

Osobami uprawnionymi do wystawiania zlecenia będą lekarze posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej, diabetologii i endokrynologii oraz posiadający również specjalizację w dziedzinie pediatrii, a także lekarze posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii zatrudnieni w poradni lub oddziale diabetologii dziecięcej lub oddziałach chorób dzieci o profilu diabetologii dziecięcej.

Czytaj także: Od 24 sierpnia nowe przepisy o kształceniu pielęgniarek>>>

Projekt rozszerza także w znaczny sposób uprawnienia do wystawiania zlecania na wyroby medyczne dla fizjoterapeutów oraz  rozszerza katalog osób uprawnionych do wystawania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby stomijne o lekarzy ze specjalizacją z ginekologii onkologicznej.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 8 sierpnia 2019 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać do 22 sierpnia 2019.