Dent-a-Medical działa w celu niedopuszczenia do upadłości

0
74

Spółka Dent-a-Medical S.A. w III kwartale 2020 r. utrzymywała działalność w segmencie stomatologicznym na minimalnym poziomie i koncentrowała się na działaniach mających na celu niedopuszczenie do upadłości likwidacyjnej.

Spółka reguluje jedynie zobowiązania, które pozwalają na utrzymanie statusu spółki publicznej, ponieważ utrzymanie akcji w aktywnych notowaniach na NewConnect jest najistotniejszym argumentem w rozmowach z inwestorami na temat możliwości wsparcia finansowego.

Z uwagi na ujemny kapitał własny spółka w I kwartale 2020 roku złożyła do sądu wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, a w przypadku nieprzychylenia się do tego wniosku, o otwarcie postępowania upadłościowego. Żadne z postępowań nie zostało jeszcze otwarte.

W III kwartale 2020 roku spółka koncentrowała się także na pozyskaniu inwestora strategicznego. W sierpniu poinformowała o podpisaniu listu intencyjnego z potencjalnym inwestorem strategicznym. Sygnatariusze listu wyrazili wolę zrealizowania wspólnego przedsięwzięcia, polegającego na uruchomieniu nowego segmentu działalności operacyjnej spółki.

Dent-a-Medical oferuje dostęp do usług stomatologicznych bezpośrednio osobom indywidualnym oraz pośrednio poprzez współpracę z podmiotami oferującymi pakiety usług medycznych osobom indywidualnym oraz w formie grupowej zakładom pracy. Oferowanie usług odbywa się poprzez ogólnopolską sieć partnerskich klinik stomatologicznych, działających we współpracy z Dent-a-Medical.

Czytaj także: Medicover Stomatologia otworzył nowe centrum>>>

W III kwartale 2020 roku spółka wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie 8 425 zł, co było wynikiem o 77 procent niższym niż w III kwartale 2019 roku. Podobnie jak w poprzednich kwartałach 2020 roku zmiana przychodów wynikała ze zmiany liczby pacjentów objętych usługami zarządzanymi przez spółkę w segmencie stomatologicznym. Całość przychodów ze sprzedaży wciąż pochodziła z segmentu usług stomatologicznych.

W III kwartale 2020 roku spółka wykazała zysk operacyjny w wysokości 332 817 zł. Zysk ten wynikał z rozwiązania rezerwy na potencjalnie zobowiązania wynikające ze sporu ze spółką Medihelp oraz związanej z tym aktualizacji wartości aktywów niefinansowych na łączną kwotę 367 386 zł. Przyczyną rozwiązania rezerwy jest wypełnienie warunków ugody zawartej ze spółką Medihelp, która zakończyła wieloletni spór.

Na zwykłej działalności spółka ponosiła stratę, co jest konsekwencją obniżenia przychodów ze sprzedaży wobec stałych kosztów operacyjnych. Strata netto w III kwartale 2020 roku wyniosła 330 221 zł.

Spółka Dent-a-Medical osiągnęła za rok 2019 przychody netto ze sprzedaży w wysokości 261,5 tys. zł. i w porównaniu do roku 2018, kiedy przychody te miały wartość 296,8 tys. zł., oznaczało to spadek o 11,9 procenta.

Za rok 2019 spółka odnotowała także stratę w wysokości 311,5 tys. zł.

Czytaj także: Nowoczesny laser w leczeniu urologicznym w Szpitalu Mazovia>>>