Dent-a-Medical: spadek przychodów w roku 2018

0
299

Dent-a-Medical osiągnął w roku 2018 przychody ze sprzedaży w wysokości 296,8 tys. zł, czyli o 2,6 procenta mniej niż w roku 2017, kiedy przychody miały wartość 304,7 tys. zł. Spółka zakończyła rok obrotowy stratą w wysokości 160,7 tys. zł.

W poprzednim roku strata była wyższa i wyniosła 527,3 tys. zł. W konsekwencji tych strat na 31 grudnia 2018 roku spółka wykazała ujemny kapitał własny na poziomie 466,3 tys. zł.

Spółka wyjaśnia w komunikacie, że spadek przychodów wynikał przede wszystkim z braku aktywnych działań służących aktywacji nowych klientów. Do czerwca 2018 roku spółka koncentrowała się na czynnościach zmierzających do uruchomienia nowych segmentów działalności, co zakończyło się ostatecznie niepowodzeniem.

Na koniec 2018 roku w stosunku do roku poprzedniego istotnie zmieniła się wartość aktywów, co związane było z aktualizacją wartości należności, która istotnie obniżyły poziom aktywów obrotowych. Na wartość środków pieniężnych wpływ miały również wciąż nierozliczone zaliczki przed poprzedniego prezesa zarządu, który zgodnie z podpisaną deklaracją uznania długu, ma je spłacić do 29 czerwca 2019 roku. O wartości aktywów trwałych stanowiły nakłady na serwis informatyczny do obsługi gabinetów stomatologicznych – czytamy w komunikacie.

Z uwagi na ujemne kapitały własne spółka finansowała działalność wyłącznie kapitałem obcym, z czego większość stanowiły krótkoterminowe kredyty i pożyczki w kwocie łącznej 344,2 tys. zł. Pożyczki i kredyty długoterminowe wyniosły 100,9 tys. zł.

Czytaj także: Dent-a-Medical zmienia kierunek działania>>>

W 2018 roku spółka uzyskiwała przychody ze sprzedaży wyłącznie w segmencie stomatologicznym. Głównym źródłem przychodów była sprzedaż programów opieki stomatologicznej w formie abonamentu.

Dent-a-Medical zapowiada, że w roku 2019 zamierza koncentrować się na utrzymaniu dotychczasowego poziomu przychodów ze sprzedaży w segmencie stomatologicznym oraz na wznowieniu prac nad budową serwisu do obsługi gabinetów.

Poza tym w tym w II kwartale 2019 roku spółka rozpocznie działania operacyjne w drugim budowanym segmencie działalności – handlu hurtowym w branży materiałów izolacyjnych dla budownictwa i rolnictwa.

Główna działalność spółki to oferowanie dostępu do usług stomatologicznych bezpośrednio osobom indywidualnym oraz pośrednio poprzez współpracę z podmiotami oferującymi pakiety usług medycznych osobom indywidualnym oraz w formie grupowej zakładom pracy. Oferowanie usług odbywa się poprzez liczącą ponad trzysta placówek, ogólnopolską sieć partnerskich klinik stomatologicznych, działających pod znakiem Dent-a-Medical.

Spółka tworzy także produkty abonamentowe i ubezpieczeniowe z zakresu opieki stomatologicznej (programy opieki stomatologicznej) i dystrybuuje je jako produkty samodzielne lub jako składowe innych produktów (np. ubezpieczeń medycznych, pakietów assistance) w kanałach B2B (business to business), B2B2C (business to business to client) oraz w bezpośredniej sprzedaży do klienta ostatecznego – pacjenta, obsługiwanego w gabinetach partnerskich Dent-aMedical.