Dent-a-Medical: więcej pacjentów w I kwartale 2019

0
320

Spółka Dent-a-Medical w I kwartale 2019 roku uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 77 294 zł, co było wynikiem o 5,7 procenta lepszym od wyniku w I kwartale 2018 roku. Zmiana ta była związana ze zwiększeniem liczby pacjentów objętych usługami zarządzanymi przez spółkę w segmencie stomatologicznym.

Całość przychodów ze sprzedaży spółki pochodziła właśnie z tego segmentu usług.

W I kwartale 2019 roku spółka wykazała zysk operacyjny w wysokości 35 272 zł, co oznacza spadek o 16,9 procent w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Zarząd w komentarzu do wyników finansowych wyjaśnia to wyższym poziomem kosztów usług obcych, których część została poniesiona w tym roku o jeden kwartał wcześniej, aniżeli to miało miejsce w poprzednim roku.

Po uwzględnieniu kosztów finansowych (odsetek od kredytów i pożyczek), ostateczny zysk netto w I kwartale 2019 roku wyniósł 29 770 zł, czyli mniej o 22,7 procenta niż w tym samym okresie 2018 roku.

Czytaj także: Enel-med stomatologia Rodzinną Marką Roku – Jakość i Zaufanie 2019>>>

Dent-a-Medical S.A. w I kwartale 2019 roku koncentrowała swoją działalność wyłącznie na segmencie stomatologicznym. Spółka oferuje dostęp do usług stomatologicznych bezpośrednio osobom indywidualnym oraz pośrednio poprzez współpracę z podmiotami oferującymi pakiety usług medycznych osobom indywidualnym oraz w formie grupowej zakładom pracy. Oferowanie usług odbywa się poprzez ogólnopolską sieć partnerskich klinik stomatologicznych, działających we współpracy z Dent-a-Medical.

Obecnie spółka koncentruje się na utrzymaniu obecnego poziomu przychodów ze sprzedaży w segmencie stomatologicznym oraz zakończeniu prac nad budową serwisu do obsługi gabinetów.

Poza tym w II kwartale 2019 roku rozpoczęła działania operacyjne w drugim, nowym segmencie działalności – handlu hurtowym w branży materiałów izolacyjnych dla budownictwa i rolnictwa.