Dodatkowe wynagrodzenie także dla diagnostów laboratoryjnych

0
716

Od 1 listopada 2020 roku dodatkowe wynagrodzenie w związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19 otrzyma personel szpitalnych oddziałów ratunkowych, izb przyjęć, zespołów ratownictwa medycznego a także diagności laboratoryjni. Wysokość dodatku została podwojona.

Do tej pory dodatkowe wynagrodzenie otrzymywały osoby wykonujące zawód medyczny, czyli między innymi lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, ratownicy medyczni, którzy zajmują się leczeniem pacjentów chorych na COVID-19 w szpitalach II i III poziomu zabezpieczenia.

NFZ poinformował, że od 1 listopada 2020 roku dodatek przysługuje także osobom wykonującym zawód medyczny w SOR lub izbach przyjęć, zespołach ratownictwa medycznego, w tym lotniczych zespołach ratownictwa, wykonującym czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratoriach przy szpitalach I, II i III poziomu zabezpieczenia, z którymi NFZ podpisał umowę na wykonywanie testów w kierunku SARS-CoV-2.

Laboratoria te muszą być wpisane na listę opublikowaną na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia, zawierającą placówki uprawnione do przeprowadzania testów. Obecnie na liście znajdują się 232 laboratoria, 78 z nich to placówki prywatne.

Czytaj także: Kolejne laboratoria Alab na liście uprawnionych>>>

Dodatkowe wynagrodzenie przysługuje pracownikom medycznym zatrudnionym na umowę o pracę lub na umowę cywilno-prawną.

Od 1 listopada 2020 dodatek został podwojony i wynosi aktualnie 100 procent wynagrodzenia wynikającego z umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Maksymalna kwota dodatku nie może być wyższa niż 15 tys. zł.

Środki na dodatkowe wynagrodzenie pochodzą z budżetu państwa, z części której dysponentem jest minister zdrowia.

Czytaj także: Pracownicy medyczni bez kwarantanny>>>