Pracownicy medyczni bez kwarantanny

0
1284

4 listopada 2020 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące izolacji i kwarantanny. Wynika z niego, że kwarantanna nie będzie dotyczyć pracowników medycznych, jeśli będą wykonywać badania testem antygenowym.

Badania te będą wykonywane codziennie, przed rozpoczęciem pracy, przez co najmniej 7 dni po dniu styczności ze źródłem biologicznych czynników chorobotwórczych.

Z rozporządzenia wynika także, że w przypadku osoby zamieszkującej lub prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, i która została poddana z tej przyczyny izolacji w warunkach domowych, okres obowiązkowej kwarantanny ulegnie zakończeniu po upływie 7 dni od dnia zakończenia tej izolacji. Jednak w uzasadnionych przypadkach państwowy powiatowy inspektor sanitarny może zdecydować o skróceniu kwarantanny albo o zwolnieniu z obowiązku jej odbycia.

Czytaj także: Połowa Polaków nie chce zaszczepić się przeciw koronawirusowi>>>

Poza tym okres obowiązkowej kwarantanny osoby skierowanej do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV  ulega zakończeniu z chwilą uzyskania negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, nie później jednak niż po upływie 10 dni od dnia następującego po dniu skierowania do wykonania testu.

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 3 listopada 2020 roku (poz. 1942).

Czytaj także: Dodatkowe wynagrodzenie także dla diagnostów laboratoryjnych>>>