Dom Lekarski ogranicza współpracę z jednostkami publicznymi

0
100

Dom Lekarski S.A. uzyskał za rok 2019 przychody ze sprzedaży w wysokości 24 262,7 tys. zł, rok wcześniej było to 23 927, 2 tys. zł. Za rok 2019 spółka odnotowało stratę netto w wysokości 2 364,7 tys. zł. Rok wcześniej zanotowano 257,1 tys. zł zysku.

Według wyjaśnień spółki strata na działalności podstawowej w wysokości 1.056.3 tys. zł (przy amortyzacji w kwocie 915 tys. zł) wynika głównie ze zmiany strategii działania w roku 2019.

Zmiana polegała na ograniczeniu w znacznym stopniu lub zaniechaniu współpracy z jednostkami publicznymi, dla których spółka Dom Lekarski wykonywała usługi. Efektem tego było zmniejszenie przychodów w 2019 roku o 1.438.183 zł.

Ograniczając sprzedaż usług dla jednostek publicznych, spółka jednocześnie zwiększyła sprzedaż tych usług dla pacjentów prywatnych. Rezultatem był wzrost sprzedaży w obszarze medycyny prywatnej z kwoty 15 285 173,11 w roku 2018 do kwoty 18 270 651,57 zł w roku 2019.

Czytaj także: Lux Med rozszerza ofertę w zakresie stomatologii specjalistycznej>>>

Ograniczenie sprzedaży w jednostkach publicznych spowodowało także konieczność poniesienia kosztów wynagrodzenia niektórych lekarzy i średniego personelu medycznego w sytuacji powolnej odbudowy dla nich rynku w obszarze medycyny prywatnej. Podniesienie minimalnego wynagrodzenia w spółce w roku 2019 skutkowało wzrostem kosztów wynagrodzeń o 500 tys. zł w stosunku do roku 2018.

W 2019 roku wzrosły również koszty usług obcych lekarzy, pielęgniarek oraz pozostałych usług medycznych o 2 mln zł w stosunku do roku 2018.

Poza tym spółka w roku 2019 ponosiła koszt czynszu wynoszące 41 tys. zł miesięcznie z tytułu wynajmu powierzchni w szpitalu MSWiA w Szczecinie. Spółka zaprzestała świadczenia usług na rzecz tego szpitala w kwietniu 2020 roku.

Planując dalszy rozwój, spółka stawia na usługi komercyjne, jako segment charakteryzujący się wysokim potencjałem rozwoju i rentownością.

Dom Lekarski SA prowadzi w Szczecinie przychodnie, które działają przy ulicach – Rydla 37, w Centrum Handlowym Turzyn przy alei Bohaterów Warszawy 42, w Outlet Park przy ulicy Struga 42 oraz w Piastów Office Center, przy ulicy Piastów 30, gdzie działa także oddział szpitalny. Przy ulicy Gombrowicza 23 spółka prowadzi centrum zabiegowe.

Czytaj także: Dom Lekarski otworzył centrum okulistyczne w Szczecinie>>>