Dr Robert Gajda w gronie redaktorów amerykańskiego czasopisma naukowego

0
697

Doktor nauk medycznych Robert Gajda, właściciel Grupy Gajda-Med, został zaproszony do grona redaktorów naukowych pisma Research & Investigations in Sports Medicine (Badania naukowe i testy w medycynie sportowej), należącego do grupy amerykańskich pism naukowych Crimson Publishers.

Redakcja czasopisma ma siedzibę w Nowym Jorku.

Roberta Gajda opublikował w ostatnim okresie szereg artykułów w tej grupie pism medycznych (Crimson Publishers), co było powodem propozycji wstąpienia do grona redakcyjnego czasopisma.

Robert Gajda jest dyrektorem Grupy Gajda-Med, kardiologiem sportowym oraz ekspertem w zakresie fizjologicznej adaptacji organizmu do treningu wytrzymałościowego, ze szczególnym uwzględnieniem układu krążenia. Jest także Honorowym Obywatelem Miasta Pułtusk.

Grupa Gajda-Med prowadzi od 2015 roku szpital w Pułtusku. Placówka posiada osiem oddziałów, między innymi geriatrii, chorób wewnętrznych o profilu kardiologicznym, pediatrii oraz chirurgii ogólnej z pododdziałem chirurgii urazowo-ortopedycznej. Posiada także blok operacyjny, poradnie POZ, poradnie specjalistyczne, laboratorium diagnostyczne i pracownię badań obrazowych.

Placówka ta została uznana za szpital roku w województwie mazowieckim.

Czytaj na ten temat: Gajda-Med Szpitalem Roku Hipokrates Mazowsza 2019>>>

Grupa Gajda-Med w sumie prowadzi ponad 20 placówek, zlokalizowanych w Warszawie oraz na terenie województwa mazowieckiego.

Czytaj także: Pracodawcy Medycyny Prywatnej powołali Forum Szpitali>>>