Enel-Med rozważa ograniczenie nowych inwestycji w 2020 roku

0
339

Centrum Medyczne Enel-Med, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Covid-19, spodziewa się, że przychody spółki w pierwszej połowie 2020 roku mogą ulec obniżeniu. Zarząd rozważa ograniczenie nowych inwestycji w 2020 roku.

Spółka podała w komunikacie, że w ciągu ostatnich dni zwielokrotniła możliwości konsultacyjne za pomocą telewizyt, a pozyskiwanie przez nią około 67 procent wpływów z abonamentów medycznych uodparnia ją w obecnej sytuacji na wahania popytowe.

Enel-Med zapewnił też, że świadczy usługi zgodnie z zawartymi umowami, ale zarząd przewiduje możliwość wystąpienia zatorów płatniczych, spowodowanych płynnością finansową klientów B2B.

Czytaj także: Pracodawcy RP: konieczna pomoc dla podmiotów leczniczych>>>

Ograniczenie ilości klientów indywidualnych wpłynie na zmniejszenie przychodów od drugiej połowy marca 2020, za pozytyw należy jednak uznać, że również wszystkie koszty zmienne w tej sytuacji są i będą proporcjonalnie zmniejszane.

Mając na uwadze rozwój sytuacji oraz utrzymujące się skutki rozprzestrzeniania się koronawirusa, Enel-Med powołał zespół kryzysowy, w którego skład wchodzą przedstawiciele różnych komórek organizacyjnych spółki i jej grupy kapitałowej. Celem powołania tego zespołu jest stałe monitorowanie sytuacji oraz bieżące reagowanie na wszelkie jej zmiany w celu zminimalizowania negatywnych skutków epidemii.