Fundacja Medicover: nowatorskie rozwiązanie dla pielęgniarek szkolnych

0
373

Fundacja Medicover udostępniła pielęgniarkom szkolnym z gdyńskich szkół podstawowych innowacyjne narzędzie informatyczne – Elektroniczny System Medycyny Szkolnej (ESMS). Narzędzie to pozwoli usprawnić badania bilansowe uczniów klas III i VII.

Udostępnienie systemu ESMS jest elementem współpracy Fundacji Medicover z gdyńskimi pielęgniarkami, która zapoczątkowana została podpisaniem we wrześniu 2018 roku porozumienia inaugurującego projekt na rzecz poprawy stanu zdrowia i lepszej profilaktyki uczniów w Gdyni.

Sygnatariuszami dokumentu byli: Bartosz Bartoszewicz – wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia, Anna Czarnecka – przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku oraz prezes Fundacji Medicover, Marcin Radziwiłł. Do projektu włączyła się Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, która objęła przedsięwzięcie swoim patronatem.

Trójstronne, partnerskie porozumienie prezentuje nowe podejście do profilaktyki zdrowotnej dzieci w gdyńskich szkołach. Jest to wyraz sieciowania instytucji i organizacji działających na rzecz zdrowia w mieście dla budowy innowacyjnych programów profilaktycznych służących mieszkańcom.

Fundacja Medicover, która powołana została przez spółkę Medicover w 2007 roku, inicjuje i realizuje programy oraz projekty będące wynikiem diagnozy potrzeb istniejących w danej grupie społecznej.

Zrealizowała dotąd ponad 180 projektów i akcji wolontariackich, pomagając ponad 12 000 osób, udzielając wsparcia 162 partnerskim instytucjom, fundacjom i ośrodkom.

Fundacja inicjuje i prowadzi międzynarodowe programy profilaktyczne oraz nowatorskie kampanie społeczne, które podejmują temat ważnych problemów zdrowotnych i medycznych, z jakimi boryka się polskie społeczeństwo.

Czytaj także: Fundacja Medicover nagrodzona>>>