Jest jednolity tekst rozporządzenia w sprawie orzekania o zdolności do uprawnia sportu

0
1124

Opublikowany został jednolity tekst rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia.

Tekst uwzględnia zmiany wprowadzone rozporządzeniem ministra zdrowia z 27 lutego 2019 roku, zmieniającym rozporządzenie w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia (Dz. U. poz. 396).

Orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania sportu wydaje lekarz specjalista w zakresie medycyny sportowej, a w odniesieniu do osób niepełnosprawnych – również lekarz w dziedzinie rehabilitacji medycznej.

Czytaj także: Telemedycyna to lepszy dostęp do specjalistów, szansa dla pacjentów i lekarzy>>>

W przypadku dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia orzeczenie dotyczące uprawiania sportu może wydać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu zdrowia).

Natomiast gdy lekarz POZ stwierdzi, że zakres badań koniecznych do przeprowadzenia w celu dokonania prawidłowej oceny stanu zdrowia i zdolności do uprawiania danego sportu wykracza poza zakres profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu zdrowia) oraz posiadanej dokumentacji medycznej lub jest to niezbędne w celu dokonania prawidłowej oceny stanu zdrowia i zdolności do uprawiania danego sportu, może wydać skierowanie do lekarza medycyny sportowej.

Obwieszczenie ministra zdrowia zawierające jednolity tekst rozporządzenia w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 7 maja 2020 roku (poz. 817).