Kodeks dla branży medycznej zaakceptowany przez PUODO 

0
176

W lutym 2021 roku Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych pozytywnie zaopiniował projekt Kodeksu postępowania dla sektora ochrony zdrowia. Oznacza to, że podmioty wykonujące działalność leczniczą mogą rozpocząć dostosowywanie się do jego postanowień. 

PUODO, po przeprowadzeniu dokładnej oceny projektu kodeksu złożonego przez Polską Federację Szpitali w zakresie zgodności z RODO, pozytywnie zaopiniował zaproponowane w nim rozwiązania dotyczące doprecyzowania zasad ochrony danych osobowych w placówkach ochrony zdrowia.  

Tym samym, zapisy projektu kodeksu wyznaczają już pewien akceptowany standard, który może być przyjmowany przez wszystkie zainteresowane podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych. 

Projekt kodeksu został stworzony w ramach prac szerokiej koalicji, składającej się między innymi z Polskiej Federacji Szpitali, Telemedycznej Grupy Roboczej, Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan, organizacji Pracodawców Medycyny Prywatnej, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Porozumienia Zielonogórskiego. Dokument uwzględnia również postulaty i uwagi licznych podmiotów zainteresowanych, z którymi był konsultowany. 

-Prace nad kodeksem rozpoczęliśmy w roku 2017. Od samego początku podejmowaliśmy bezprecedensowe działania na rzecz zapewnienia odpowiedniej reprezentatywności, inkluzyjności i transparentności w pracach nad kodeksem. Stworzenia kodeksu podjęła się szeroka koalicja organizacji branżowych, a jego zapisy były regularnie konsultowane w trakcie konferencji i za pomocą dedykowanej strony internetowej. Chciałbym serdecznie podziękować i pogratulować wszystkim osobom, które wspierały prace nad kodeksem w ciągu minionych czterech lat, a były ich setki – powiedział Piotr Najbuk, inicjator opracowania kodeksu. 

Czytaj także: Pracodawcy Medycyny Prywatnej wspierają kampanię RODO dla pacjenta>>>

Pozytywna opinia dotycząca kodeksu postępowania została wydana przez PUODO z zastrzeżeniem kwestii monitorowania podmiotów publicznych, która musi jeszcze zostać doprecyzowana.  

Warunkiem ostatecznego zatwierdzenia kodeksu jest bowiem uzyskanie akredytacji przez podmiot monitorujący, który będzie weryfikował, czy podmioty lecznicze, które przystąpią do stosowania kodeksu, faktycznie przestrzegają jego postanowień. Wydana przez PUODO opinia otwiera drogę do uzyskiwania akredytacji przez przyszłe podmioty monitorujące. 

„Kodeks postępowania dla sektora ochrony zdrowia” zostanie zaprezentowany podczas konferencji online pt. „RODO w sektorze medycznym – gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy – Edycja III”, która odbędzie się 25 maja 2021 roku. 

Poza tym w trakcie konferencji zostaną przedstawione zagadnienia związane z bezpieczeństwem danych medycznych w środowisku cyfrowym. 

Więcej  informacji o konferencji znajduje się na stronie www.rodowzdrowiu.pl