Lux Med: nowa oferta dla firm i pracowników

0
607

Poradnia zdrowia psychicznego Harmonia Grupy Lux Med rozszerzyła ofertę o nową usługę – interwencje kryzysowe. Powstała ono to, by efektywnie wspierać pracowników w szczególnie trudnych doświadczeniach.

Specjaliści placówki oferują pomoc w sytuacjach kryzysowych rozumianych jako szczególnie trudne doświadczenia często przekraczające możliwości samodzielnego poradzenia sobie z problemem. Tego typu zjawiska coraz częściej dotykają ludzi w ich miejscu pracy, a można do  nich zaliczyć wypadki, zwolnienia, w tym różnego rodzaju zwolnienia grupowe, restrukturyzacje działów, mobbing oraz toksyczne relacje w zespole pracowników, napady, rabunki, włamania, choroby pracowników i ich bliskich, nagłą śmierć współpracownika lub kogoś z najbliższego otoczenia czy uaktywnienie się zaburzeń psychicznych pracowników.

Poradnia Harmonia oferuje w takich sytuacja interwencje indywidualne bądź grupowe.

Poradnia otwarta została w kwietniu 2019, w Warszawie, przy ulicy Narbutta 83 lok. U2. Działa tutaj jedenaście komfortowych gabinetów. Pacjenci mogą skorzystać z pomocy ponad dwudziestu specjalistów z wieloletnim stażem, wśród których są psychiatrzy, psycholodzy, seksuolodzy oraz coache.

Poradnię zdrowia psychicznego Harmonia wyróżnia holistyczne podejście do potrzeb i problemów pacjentów, które coraz częściej związane są z aspektami psychologicznymi, wynikającymi między innymi z szybkiego i stresującego stylu życia. Leczenie i porady otrzymają zarówno dorośli, jak i dzieci.

Czytaj także: Grupa Lux Med przejmuje GabClinic>>>

Grupa Lux Med jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią międzynarodowej grupy Bupa, która działa, jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie.

Zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, szpitalną i długoterminową dla ponad 2 000 000 pacjentów. Do ich dyspozycji jest ponad 230 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, w tym placówki ambulatoryjne, diagnostyczne i szpitale, a także ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny oraz ponad 2600 poradni partnerskich. Firma zatrudnia 15 000 osób, około 6500 lekarzy i 4000 wspierającego personelu medycznego.