Medicover Polska z nowym podejściem do zdrowia pracowników

0
420

Kompleksowe podejście do zdrowia pracowników zawsze zajmowało wysokie miejsce wśród priorytetów dla dyrektorów HR. Atrakcyjne benefity pozapłacowe z tego zakresu przyczyniają się do wzrostu zaangażowania, retencji oraz przede wszystkim do zwiększenia bezpieczeństwa pracowników. To zadania silnie połączone z celami biznesowymi zarządów firm – z zapewnieniem ciągłości biznesu i skutecznością działania.

Aby lepiej zrozumieć potrzeby biznesowe oraz ich związek z dbałością o zdrowie pracowników, ICAN Research na zlecenie Medicover przeprowadziła wywiady z Dyrektorami HR w kilkunastu firmach z różnych branż. Wnioski z tego badania, a także  pogłębiona analiza zmienionych potrzeb HR w nowej rzeczywistości, skłoniły Medicover do wdrożenia nowego podejścia w obszarze dbania o zdrowie pracowników: Zdrowa Firma.

Badanie konceptu „Zdrowa Firma” przeprowadzone przez ICAN Research na zlecenie Medicover pokazało, że dbanie o pracownika, jego zdrowie i bezpieczeństwo było i jest wpisane w strategię zwłaszcza dużych firm. W przypadku mniejszych organizacji kluczowe okazuje się zapewnienie podstawowych benefitów pozapłacowych.

Czytaj także: Oddział urologii Szpitala Medicover w nowej odsłonie>>>

Dyrektorzy HR jako najważniejszy obszar w budowaniu zdrowej firmy najczęściej wskazywali opiekę medyczną. Kolejne miejsce zajęły: profilaktyka, aktywność fizyczna i zdrowie psychiczne. Badanie pokazało również, że dla firm główną motywacją do inwestowania w opiekę medyczną jest jej dopasowanie do standardu rynkowego i dbanie o pracownika. Istotne jest też dostosowanie benefitów z obszaru zdrowia o specyficznych potrzeb różnych grup pracowników. W zakresie zdrowia psychicznego działania firm koncentrują się na wsparciu pracownika szczególnie w obecnym trudnym czasie i mają duży wpływ na jego zaangażowanie i efektywność. Z kolei celem podejmowanych działań profilaktycznych jest budowanie świadomości i wzmacnianie nawyków w zakresie zdrowego stylu życia.

Obecnie, w rzeczywistości, którą zdefiniowała pandemia koronawirusa, w wielu firmach zmienia się podejście do tematu zdrowia oraz bonusów pracowniczych.

– Dostosowanie działania firm do obecnych warunków oraz organizacja bezpiecznego powrotu do biur to ogromne wyzwanie dla wszystkich przedsiębiorstw. Tym większe, że mierzymy się z nim po raz pierwszy. Pracodawcy zdają sobie sprawę, że ich zespoły są przeciążone pracą zdalną i izolacją społeczną. Jednocześnie widzą, że konieczne jest zaadaptowanie do nowej sytuacji struktury firmy, kompetencji, sposobu zarządzania i modelu przywództwa. Wszystko to powoduje, że bardzo wzrasta znaczenie działań ukierunkowanych na budowanie odporności zdrowotnej, kondycji psychicznej pracowników oraz tworzenie bezpiecznego środowiska pracy – mówi Kamila Skorupińska, dyrektor ds. HR, Medicover Polska.

Wnioski z badania oraz dodatkowych raportów i analiz skłoniły Medicover do wdrożenia nowego podejścia w obszarze opieki zdrowotnej dla firm. Jest ono oparte na definicji zdrowia według WHO „Zdrowie to stan pełnego fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu.”

– Rozwiązania, które proponujemy, obejmują wszystkie aspekty zdrowia i bezpieczeństwa pracowników – opiekę medyczną, zdrowie psychiczne, profilaktykę i bezpieczeństwo, aktywność fizyczną, zdrowe odżywianie, zdrowe spędzanie czasu wolnego. Mamy świadomość, że na dobrostan każdego z nas składają się działania i pozytywne nawyki w każdym z tych obszarów. Dzięki takiemu podejściu chcemy być dla naszych klientów prawdziwym partnerem w budowaniu bezpieczeństwa, zdrowia i zaangażowania pracowników – mówi Krzysztof Świetlik, dyrektor Departamentu Sprzedaży i Marketingu, Medicover Polska.

W ramach nowego podejścia „Zdrowa firma” rozwiązania dla przedsiębiorstw skupiają się na trzech głównych potrzebach HR, takich jak:
– budowanie zaangażowania, odporności oraz kondycji psychicznej i fizycznej pracowników,
– stworzenie bezpiecznych warunków pracy,
– zapewnieniu pracowniom benefitów pozapłacowych w warunkach redukcji kosztów osobowych.

Medicover przygotował specjalny portal Zdrowa Firma, na którym w intuicyjny i nowoczesny sposób managerowie HR mogą skonfigurować ofertę w oparciu o określenie kluczowych potrzeb i grup pracowniczych. Portal także jest źródłem eksperckiej wiedzy w obszarze dbania o zdrowie pracowników we wszystkich obszarach.