Ministerstwo Zdrowia zapomniało o medycynie prywatnej

0
419

Na posiedzeniu Sejmowej Komisji Zdrowia 8 stycznia 2020 minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski przedstawił plany resortu na najbliższe 4 lata. Przewidują one głównie kontynuację prac z poprzedniej kadencji rządu, dotyczących między innymi podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, onkologii, kardiologii, chorób rzadkich, opieki senioralnej czy psychiatrii. W planach pominięto sieć szpitali, zapomniano także o medycynie prywatnej

Minister Szumowski zapowiedział między innymi zniesienie limitów dla ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz zmiany wyceny procedur opieki ambulatoryjnej, zmiany systemu finansowania, polegające na płaceniu za jakość opieki zdrowotnej oraz stworzenie funduszu, który wesprze szpitale.

Poza tym planowane jest zabezpieczenie wszystkich wydatków na zdrowie w 2020 roku na poziomie 107,5 mld złotych, natomiast w 2024 roku – na poziomie 160 mld złotych.

Mimo tych wszystkich zapowiedzi zabrakło jednak całościowej wizji zmian. Zupełnie pominięto tzw. sieć szpitali, chociaż zderzyła się przecież z miażdżącym dla niej raportem Najwyższej Izby Kontroli. Zapomniano o jeszcze jednym niezwykle ważnym elemencie – medycynie prywatnej, pomimo że prywatny sektor opieki zdrowotnej w Polsce rozwijał się i nadal rozwija z korzyścią dla pacjentów, dając jednocześnie gwarancję, iż potrzeby zdrowotne będą zaspokajane na wysokim poziomie.

Czytaj także: Rok, w którym „zdrowie” odmieniano przez wszystkie przypadki>>>

Wiceprezydent Pracodawców RP Andrzej Mądrala przypomniał, że publiczny system powinien skorzystać na innowacyjności i kreatywności prywatnej opieki zdrowotnej, dlatego w sieci trzeba znaleźć miejsce dla szpitali prywatnych. Ponadto, wiceprezydent Mądrala zaproponował rozwiązania, które mogą przyczynić się do odciążenia publicznego systemu opieki zdrowotnej, a także zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego pracowników. Polegają one na wprowadzeniu przyzakładowych gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy doraźnej.

– Wszyscy wiemy jak ważne i pilne jest przygotowanie zmian w systemie opieki zdrowotnej, ale zmiany te powinny być wpisane w długookresową strategię działania. Powinna ona uwzględniać politykę społeczną i podejścia oparte na populacji oraz strategii zdrowia publicznego, a także postęp i rozwój technologiczny, w tym potencjał, jakim dysponuje dziś sektor prywatny – komentuje Beata Rorant, ekspert Pracodawców RP ds. ochrony zdrowia.