Nowa rzeczywistość będzie związana z troską o zdrowie i kondycję psychiczną

0
230

Od początku pandemii ogólna liczba tygodniowych telekonsultacji medycznych wzrosła o 32 procent, a zainteresowanie poradami dotyczącymi zdrowia psychicznego aż o 50 procent – informuje szwedzka firma KRY, działająca w sektorze telemedycyny, która prognozuje, że „nowa rzeczywistość” będzie mocno związana z troską o zdrowie, kondycję psychiczną i bezpieczeństwo.

W rezultacie wzrośnie zainteresowanie zdalnymi konsultacjami ze specjalistami opieki zdrowotnej. Szczególnie dynamiczny rozwój już jest zauważalny w sektorze psychologii i psychiatrii.

Pandemia koronawirusa i jej skutki, w tym konieczność dystansowania lub izolowania społecznego, wpłynęły znacznie na samopoczucie psychiczne i uwidoczniły potrzebę konsultacji ze specjalistami zarówno wśród osób już wcześniej znajdujących się pod opieką terapeutyczną, jak i tych, które dotychczas nie korzystały z tego typu porad.

Firma podaje,  że liczba konsultacji związanych z rosnącym poczuciem niepokoju wzrosła o 70 procent,  a tych związanych ze stanami depresji o 40 procent. Co ciekawe, liczba konsultacji związanych ze stresem nie uległa znaczącym zmianom, a nawet nieco spadła .

Obecna sytuacja stawia szereg wyzwań nie tylko przed pacjentami, lecz również  przed specjalistami zdrowia psychicznego. Wielu z nich zostało zmuszonych do ograniczenia skali stacjonarnego świadczenia usług. Obowiązującą normą stało się kontynuowanie przyjmowania pacjentów online, a także zdalne rozpoczynanie nowych terapii.

Przyznanie priorytetu kwestii bezpieczeństwa pozwoliło na zmianę dotychczasowego podejścia i zwiększenie otwartości na odbywanie zdalnych konsultacji lekarskich. W efekcie, coraz powszechniejsze jest sięganie po platformy i narzędzia online. Jest to znaczące przyspieszenie wdrażania technologii od lat rozwijanych w skali Europy, a także przesłanka, jak opieka zdrowotna będzie rozwijać się w przyszłości.

Czytaj także: Połowę problemów zdrowotnych będziemy mogli rozwiązywać w sposób zdalny>>>

Kryzys zdrowotny pokazał, jak niezbędna jest telemedycyna, poza tym wskazał, że jej wdrożenie może przebiegać bardzo dynamicznie, a jedyne ograniczenie stanowi konieczność zmiany sposobu myślenia o opiece zdrowotnej.

– Europejczycy przekonali się, że konsultacja na odległość nie różni się od wizyty tradycyjnej pod kątem skuteczności, a jednocześnie daje duży komfort i poczucie bezpieczeństwa. Nasze dane wskazują  na ogromne zainteresowanie wykorzystaniem platformy telemedycznej wśród lekarzy, ze szczególnym uwzględnieniem specjalistów zdrowia psychicznego, którzy stanowią aż 25 procent jej użytkowników – komentuje dr. Jesper Enander, naczelny psycholog w KRY.

Dane firmy KRY wskazują na rosnącą otwartość na rozwiązania, umożliwiające zdalne konsultacje medyczne. Porównując okres przedcovidowy i aktualny, KRY odnotowało 128-procentowy wzrost ogólnej liczby konsultacji, a w czasie największego piku zachorowań  aż 110-procentowy wzrost liczby pierwszych wizyt za pomocą platformy telemedycznej.