Nowe mammografy Lux Med w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej 

0
56
Foto: Lux Med

Lux Med Diagnostyka wzbogaca zaplecze sprzętu do diagnostyki obrazowej o nowe, cyfrowe aparaty mammograficzne. Urządzenia zostaną kupione za środki przyznane w ramach konkursu ogłoszonego przez ministra zdrowia, stanowiącego część realizacji Narodowej Strategii Onkologicznej. 

W wyniku konkursu Ministerstwo Zdrowia przyznało Lux Med na realizację tego zadania 5,4 mln zł, z tego 1,2 mln zł w roku 2021, a 4,2 mln zł w roku 2022.  

Pozwoli to na zakup dziewięciu najwyższej jakości cyfrowych aparatów mammograficznych do mobilnych pracowni mammograficznych, dwa urządzenia zostaną kupione w roku 2021, a siedem – w roku 2022. 

Nowe aparaty pozwolą na poprawę komfortu wykonywania badań, a także zagwarantują doskonałą jakość obrazu i nowoczesne wsparcie dla lekarzy radiologów opisujących badania. 

W roku 2021 Lux Med Diagnostyka wyposażyła także w nowy sprzęt pracownie tomografii komputerowej w Łodzi i w Gdańsku. 

Czytaj na ten temat: Lux Med Diagnostyka inwestuje w nowy sprzęt i technologię>>>

Lux Med Diagnostyka to największy usługodawca diagnostyki obrazowej w Polsce. Wykonuje badania rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, mammografię, badania USG i RTG. 

Pracownie Lux Med Diagnostyka działają na terenie publicznych szpitali oraz jako samodzielne ośrodki w całej Polsce.  

Lux Med Diagnostyka specjalizuje się w badaniach mammograficznych wykonywanych w mobilnych pracowniach diagnostycznych – mammobusach.