Nowe obowiązki szpitali dotyczące raportowania do SEZOZ 

0
129

9 kwietnia 2021 roku wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji. 

Rozporządzenie wynika z nowelizacji ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, która zmieniła katalog danych przekazywanych do SEZOZ. Dotychczas obejmował on informacje o posiadanych przez usługodawców wyrobach medycznych oraz o posiadanych łóżkach przeznaczonych dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2.  

Obowiązek raportowania tych ostatnich danych dotyczył stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusa SARS-CoV-2. Informacje na ten temat były raportowane w terminach do 7 dnia każdego miesiąca, bądź co roku do 15 lub 31 stycznia, w zależności od wielkości podmiotu jak również jego specyfiki.  

Rozporządzenie rozszerzyło grupę podmiotów zobligowanych do comiesięcznego przekazywania do SEZOZ informacji w zakresie posiadanych przez siebie wyrobów medycznych oraz nabytych środkach ochrony osobistej. Dotychczas do grupy tej należały jedynie podmioty lecznicze oferujące leczenie szpitalne w placówkach liczących co najmniej 200 łóżek. Obecnie obowiązek ten będzie dotyczył wszystkich szpitali, bez względu na liczbę posiadanych przez nie łóżek. 

Czytaj także: Rusza rehabilitacja postcovidowa>>>

Rozszerzeniu ulega także katalog danych przekazywanych do SEZOZ o dodatkowe kategorie, dotyczące szpitali oferujących świadczenia dla pacjentów z podejrzeniem o zakażenie i potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Pierwsza z kategorii dotyczy informacji związanych z pacjentem, określających jego wiek, płeć, numer przypisany w wykazie głównym przyjęć i wypisów, stan określony według modyfikowanej skali wczesnego ostrzegania (skali MEWS), jak również wskazujących czy pacjent został poddany tlenoterapii. Kolejna kategoria dotyczy łóżek posiadanych przez szpital oraz ich wykorzystania. 

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 1 kwietnia 2021 roku (poz. 614).