Nowe prognozy dla rynku prywatnej opieki zdrowotnej

0
1994

Wzrostu można się spodziewać w przypadku rynku diagnostyki laboratoryjnej, ubezpieczeń i abonamentów oraz telemedycyny, natomiast, stomatologia, diagnostyka obrazowa, turystyka medyczna oraz segment usług medycznych płatnych bezpośrednio z kieszeni pacjenta zanotują spadki.

Tak wynika z danych zaprezentowanych przez firmę PMR podczas I Forum Private Healthcare, które odbyło się 10 września 2020 roku.

W wydarzeniu wzięli udział kluczowi świadczeniodawcy, producenci sprzętu medycznego, rozwiązań IT, przedstawiciele firm farmaceutycznych oraz inwestorzy.

Swoją oceną i planami rozwoju z uczestnikami forum podzielili się przedstawiciele Lux Med – Michal Rybak, wiceprezes zarządu ds. operacyjnych oraz Andrzej Osuch, dyrektor ds. transformacji biznesowej, Medicover – Artur Białkowski, dyrektor zarządzający ds. usług biznesowych, członek zarządu Medicover, Violetta Januszczyk, członek zarządu, dyrektor zarządzająca Medicover Stomatologia i Piotr Soszyński, dyrektor ds. medycznego doradztwa strategicznego, a także przedstawiciele, PZU Zdrowie, Signal Iduna, Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii oraz Jutro Medical.

PMR, organizator forum, zaprezentował wartości siedmiu wskaźników na rynku prywatnej opieki zdrowotnej, w tym wartości dotyczące abonamentów, ubezpieczeń, telemedycyny, stomatologii, diagnostyki laboratoryjnej oraz diagnostyki obrazowej – wszystkie w dwóch scenariuszach, które uwzględniały wpływ sytuacji epidemiologicznej na kształtowanie się osiąganych wartości.

Z zaprezentowanych danych wynika kluczowa teza, że każdy segment rynku prywatnej opieki zdrowotnej rządzi się swoimi prawami i część z nich w dobie kryzysu wyjdzie obronną ręką, część jednak będzie mierzyć się z dość głębokimi spadkami.

Czytaj także: Pracodawcy Medycyny Prywatnej działają na rzecz systemu opieki zdrowotnej>>>

Wzrostu można się spodziewać w diagnostyce laboratoryjnej, abonamentach oraz telemedycynie. Stomatologia, diagnostyka obrazowa, turystyka medyczna oraz usługi fee-for-service będą odnotowywały spadki. Jednak działy też już w 2021 roku powrócą na ścieżkę wzrostu.

– Telemedycyna jest rewolucją – podkreślił Michał Rybak, który przytoczył dane firmy Lux Med, z których wynika, że 80 procent pacjentów jest pozytywnie nastawionych do tej formy świadczenia usług zdrowotnych. – Według lekarzy 30 procent usług można z powodzeniem wykonywać w tym trybie, dlatego będziemy ten segment rozwijać – dodał.

Artur Białkowski podkreślił, że Medicover rozwija telemedycynę od 14-tu lat i obecnie wielu pacjentów, którzy wcześniej mieli wątpliwości dotyczące tego sposobu kontaktu z placówką medyczną, przekonało się do niego.

– Obserwujemy ponad 6-krotny wzrost wykorzystania teleporady w naszym serwisie. Dostęp do badań tą drogą jest szybszy, gdyż teleporada jest udzielana od razu, pacjent nie musi na nią czekać, lekarz zleca od razu badanie i pacjent je wykonuje – mówił Artur Białkowski. – W tym zakresie system prywatny wspiera system publiczny, dlatego rozwój prywatnych placówek zdrowotnych jest w interesie nas wszystkich.

Na forum zaprezentowano również prognozy markoekonomiczne PMR, które są ważną zmienną braną pod uwagę podczas przygotowywania prognoz dla wyżej wymienionych rynków.

Podczas Forum PMR uczestnicy mieli szansę wziąć udział w dyskusjach panelowych, szukając odpowiedzi na pytania – czy polski rynek opieki zdrowotnej, również prywatnej, jest gotowy na szersze stosowanie najnowszych technologii medycznych oraz jak COVID-19 wpłynął na kształt rynku.

Z licznych dyskusji i wypowiedzi uczestników Forum wyłania się wniosek, że w najbliższym czasie największym wyzwaniem zarówno dla prywatnych jak i dla publicznych świadczeniodawców jest telemedycyna oraz realizacja świadczeń w ostrym reżimie sanitarnym. Głównym problemem w dłuższej perspektywie, o którym wiemy od lat, ale który był podkreślany również przez uczestników Forum PMR, jest niedobór kadry medycznej.

Dyskusja dotyczyła także roli prywatnego sektora w ochronie zdrowia. Michał Rybak zauważył, że obecnie polega ona na wspieraniu sektora publicznego.

– Tymczasem powinna nastąpić synergia tych rynków, tym bardziej, że jest sporo niewykorzystanego kapitału prywatnego, który mógłby wzmocnić ten rynek – mówił.

Na potrzebę symbiozy między prywatnym i publicznym systemem ochrony zdrowia zwrócił także uwagę przedstawiciel Medicovera.

Pracodawcy Medycyny Prywatnej objęli wydarzenie patronatem medialnym.