Pracodawcy Medycyny Prywatnej działają na rzecz systemu opieki zdrowotnej

0
223

Rok 2019 był kolejnym rokiem aktywnej działalności Pracodawców Medycyny Prywatnej na rzecz prywatnego sektora opieki zdrowotnej. Działalność ta skupiała się między innymi na udziale w pracach legislacyjnych i wprowadzaniu rozwiązań dedykowanych prywatnemu sektorowi opieki zdrowotnej.

W minionym roku Związek brał aktywny udział między innymi w pracach:

– Trójstronnego Zespołu ds. Zdrowia przy Ministerstwie Zdrowia

– Rady Dialogu Społecznego

– komisji zdrowia Senatu i Sejmu RP

– kluczowych zespołów konsultacyjnych przy Ministerstwie Zdrowia, Narodowym Funduszu Zdrowia oraz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

– w pracach koncepcyjnych związanych z ministerialnym cyklem debat „Wspólnie dla zdrowia”

Pracodawcy Medycyny Prywatnej podejmowali działania związane z pracami legislacyjnymi dotyczącymi między innymi

– porady pielęgniarskiej,

– bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży

–  medycyny pracy,

– diagnostyki laboratoryjnej,

– rozwiązań w zakresie e-zdrowia,

– sposobu ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych,

– opieki koordynowanej,

– Narodowej Strategii Onkologicznej

Związek był też aktywnym uczestnikiem kolejnej edycji Forum Ekonomicznego w Krynicy. Prezes Anna Rulkiewicz uczestniczyła w panelach: „Fundamenty nowego systemu ochrony zdrowia – ewolucja czy rewolucja”; „Forum Ochrony Zdrowia 2010-2019: wyzwania systemowe z perspektywy 10 lat”;  „How to effectively encourage and support women in becoming leaders in business”; „Innowacyjność siłą napędową gospodarki” (debata Super Expressu, m.in. z udziałem Pana Ministra Cieszyńskiego). Wśród panelistów był również Adam Niedzielski, ówczesny Prezes NFZ.

Czytaj także: Nowe prognozy dla rynku prywatnej opieki zdrowotnej>>>

Poza tą reprezentacją, aktywnie również uczestniczyli w Forum Ekonomicznym pozostali członkowie zarządu: Jakub Swadźba w panelu „Innowacje w medycynie – czy możemy zbudować specjalizację w tej dziedzinie?”, Tomasz Prystacki w panelu: „Value-Based Healthcare – finansowanie w oparciu o efekt terapeutyczny”, Artur Białkowski w panelu: „Innowacje w medycynie”. Całość Forum Ochrony Zdrowia prowadził Andrzej Mądrala – członek Komisji Rewizyjnej Pracodawców Medycyny Prywatnej.

W roku 2019 Związek zrealizował i uczestniczył w spotkaniach z udziałem wiceministrów zdrowia oraz kierownictwa NFZ – Józefy Szczurek-Żelazko, Sławomira Gadomskiego, Janusza Cieszyńskiego (Ministerstwo Zdrowia) oraz Filipa Nowaka i Bernarda Waśko (NFZ).

Pracodawcy Medycyny Prywatnej działają w oparciu o fora tematyczne, które grupują członków zainteresowanych współpracą w określonym zakresie merytorycznym. Ta formuła kolejny rok doskonale zdaje egzamin i pozwala realizować działalność Związku.

Więcej informacji na temat forów tematycznych Pracodawców Medycyny Prywatnej znajduje się tutaj>>>

W roku 2019 fora tematyczne aktywnie działały między innymi w zakresie:

– prac legislacyjnych dotyczących standardów organizacyjnych w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej za pośrednictwem systemów informatycznych

– opiniowania aktów prawnych związanych z cyfryzacją systemu i kodeksem branżowym RODO

– projektu „flebotomia” –dotyczącego uprawnień dla opiekunów medycznych

– opiniowania aktów prawnych związanych z diagnostyką laboratoryjną

– porady pielęgniarskiej i zmian w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej

Czytaj także: Flebotomista – przydatny zawód medyczny>>>

W 2020 roku zarząd Pracodawców Medycyny Prywatnej skupia się na dalszej pracy w ramach Rady Dialogu Społecznego i pracy forów tematycznych, w tym na zwiększeniu nacisku na lecznictwo szpitalne oraz na wzmocnieniu budowania w opinii publicznej pozytywnego wizerunku medycyny prywatnej poprzez przygotowanie raportów a także na stworzeniu forum zajmującego się standaryzacją postępowań w nowych warunkach sanitarnych.

Pracodawcy Medycyny Prywatnej podsumowali rok 2019 podczas Walnego Zgromadzenia związku, które odbyło się 15 września 2020 (termin został przesunięty z czerwca 2020 z uwagi na epidemię). Zgromadzenie zatwierdziło między innymi sprawozdanie zarządu za rok 2019 oraz sprawozdanie finansowe związku, a także program działania na rok 2020.