Prognozy dla sektora prywatnej opieki zdrowotnej na lata 2020 i 2021

0
483

Według ostatnich prognoz PMR dynamika rozwoju rynku prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce w latach 2020-2021 może być nieco niższa niż w roku 2019. Na taką prognozę wpłynęło spodziewane spowolnienie tempa wzrostu konsumpcji i płac, ustabilizowanie się bezrobocia oraz spadek liczby osób zatrudnionych.

Czy możemy mówić jednak o zagrożeniu dla graczy rynkowych? O tym liderzy sektora prywatnej opieki zdrowotnej porozmawiają podczas Forum PMR: Private Healthcare 2021. Trendy, prognozy i kierunki rozwoju w Polsce,  10 września 2020 roku w Warszawie.

O potencjale sektora świadczy duża aktywność firm medycznych, jaką obserwujemy w ostatnim czasie. Największe prywatne firmy obecne na rynku w Polsce, takie jak Medicover czy Lux Med, w ostatnich miesiącach intensywnie rozwijają swoją działalność. Dokonują tego zarówno przez otwarcia własnych placówek, jak i przejęcia. Ekspansja ma miejsce nie tylko w opiece specjalistycznej, ale również  w stomatologii i badaniach diagnostyki obrazowej.

Jak zdaniem analityków PMR kształtują się prognozy na kolejny rok?

Uczestnicy wiosennego Forum Private Healthcare 2021, organizowanego przez PMR, będą mogli poznać  i usłyszeć najnowsze prognozy PMR dla rynku prywatnej opieki zdrowotnej. Podczas tego wydarzenia przedstawiciele prywatnych firm świadczących usługi medyczne, oferujących abonamenty i ubezpieczenia, jak również produkty, usługi i technologie dla tego sektora, spotkają się by wspólnie omówić sytuację w sektorze prywatnej opieki zdrowotnej oraz optymalne strategie na nadchodzący rok. Będzie to także okazja do zapoznania się z najnowszymi danymi pochodzącymi z raportu PMR: „Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2020. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2020-2025”.

Czytaj także: Rok, w którym „zdrowie” odmieniano przez wszystkie przypadki>>>

Swoimi spostrzeżeniami podzielą się także przedstawiciele takich firm jak Lux Med., Medicover, PZU Zdrowie, Nestmedic, Telemedycyna Polska, Szpital na Klinach i inni.

Wspólne spotkanie tak wielu graczy na rynku medycznym to okazja do rzetelnej oceny tego rynku i otrzymania kompletu informacji rzutujących na planowane strategie na 2020 i 2021 rok. Pakiet najnowszych danych wraz z planami liderów to najlepsza odpowiedź na pytania o kształt sektora i przyszłych kierunków rozwoju.

Więcej informacji o wydarzeniu: https://private-healthcare-forum.com