Nowe przepisy o kwalifikacji i szczepieniach przeciw Covid-19

0
115

9 kwietnia 2021 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających badania do szczepień i szczepienia ochronne przeciwko Covid-19.

Zgodnie z rozporządzeniem badanie kwalifikacyjne do szczepień przeciwko Covid-19 może przeprowadzić lekarz, lekarz dentysta, pielęgniarka, położna, felczer, ratownik medyczny, oraz higienistka szkolna. Badanie takie może przeprowadzić także osoba wykonująca zawód fizjoterapeuty, farmaceuty i diagnosty laboratoryjnego, która uzyskała dokument potwierdzający ukończenie szkolenia teoretycznego, dostępnego na platformie e-learningowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Badanie mogą także przeprowadzić osoby, które kształcą się na piątym albo szóstym roku studiów na kierunku lekarskim oraz na trzecim roku studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo, gdy uzyskały dokument potwierdzający posiadanie umiejętności kwalifikowania do szczepień, wydany przez uczelnię prowadzącą to kształcenie, oraz przeprowadzą badanie kwalifikacyjne pod nadzorem lekarza albo innej osoby uprawnionej.

Czytaj także: Pracodawcy Medycyny Prywatnej patronem konferencji „RODO w sektorze medycznym”>>>

Szczepienie mogą przeprowadzać osoby uprawnione do tego na podstawie ustawy o zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi a także osoby wykonujące zawód fizjoterapeuty, farmaceuty i diagnosty laboratoryjnego, jeżeli uzyskały dokument potwierdzający ukończenie szkolenia teoretycznego, dostępnego na platformie e-learningowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, oraz praktycznego, którego program zatwierdziło CMKP, obejmującego naukę podania szczepionki w postaci iniekcji domięśniowej oraz podjęcia działań w przypadku wystąpienia nagłej reakcji alergicznej lub innego stanu zagrożenia życia pacjenta następującego bezpośrednio po przeprowadzeniu szczepienia, realizowanego w warunkach symulowanych w CMKP lub uczelni prowadzącej kształcenie na kierunku lekarskim.

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających badania kwalifikacyjne i szczepienia ochronne przeciwko Covid-19 zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 9 kwietnia 2021 roku (poz. 668).