Nowe przepisy w sprawie opieki psychiatrycznej

0
680

28 listopada 2019 weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które określa wymagania dotyczące opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Rozporządzenie wynika z wyodrębnienia warunków realizacji świadczeń dla dzieci i młodzieży na trzech poziomach referencyjnych. Jego celem jest wzmocnienie wymaganego minimum realizacji świadczeń na poszczególnych poziomach opieki przez premiowanie podmiotów, które zapewnią świadczenia na najwyższym poziomie z punktu widzenia ich jakości, kompleksowości, dostępności, ciągłości, a także ceny.

W rozporządzeniu dodano jako przedmioty postepowań: ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjności, środowiskowe centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży – II poziom referencyjności oraz ośrodek wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej – III poziom referencyjności.

W przypadku pierwszego najwyżej punktowani są specjaliści w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, osoby posiadające decyzję ministra zdrowia o uznaniu dorobku za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie i osoby posiadające certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji.

Czytaj także: Centrum Medyczne Damiana: nowa poradnia zdrowia psychicznego w Warszawie>>>

Wprowadzono kryterium rankingujące oferenta, który realizuje umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży lub oddziale stacjonarnym psychiatrii dzieci i młodzieży.

W ośrodku na II poziomie referencyjnym proponuje się rankingowanie osób w wybranych grupach zawodowych o wyższych kwalifikacjach, o szerszym doświadczeniu zawodowym i w większym wymiarze czasu pracy niż osoby wchodzące w skład zespołu terapeutycznego, o którym mowa w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie leczenia psychiatrycznego. Podobnie jest w sprawie ośrodka na III stopniu referencyjności.

Rozporządzenie określa także kryteria lokalowe oddziałów.

W ośrodkach działających na wszystkich trzech poziomach referencyjnych wprowadzono kryterium – superwizja psychoterapii czyli udokumentowane, systematyczne zewnętrzne monitorowanie procesu psychoterapii przez osobę posiadającą certyfikat superwizora psychoterapii, prowadzone  co najmniej 8 razy w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dziennik Ustaw RP 27 listopada 2019 roku (poz. 2316).