Od końca stycznia 2021 teleporady według nowych przepisów

0
573

30 stycznia 2021 roku wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, według którego teleporada ma być udzielona nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia się pacjenta do placówki POZ za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, systemu łączności lub osobiście.

Placówka podstawowej opieki zdrowotnej musi także zapewnić pacjentowi możliwość kontaktu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności, w tym kontaktu telefonicznego, w sposób umożliwiający nawiązanie połączenia bez zbędnej zwłoki.

Czytaj także: Ustawa o zawodzie farmaceuty wprowadza opiekę farmaceutyczną>>>

W Ocenie Skutków Regulacji, dołączonej do projektu rozporządzenia stwierdzono, że proponowane rozwiązania mają charakter organizacyjny i nie będą wymagać dodatkowych nakładów finansowych.

Można tam jednocześnie przeczytać, że ewentualne koszty, związane z dostosowaniem się do rozporządzeniem są trudne do jednoznacznego oszacowania ze względu na różny stopień rozwoju usług teleinformatycznych stosowanych przez poszczególne podmioty, jednakże nie powinny być one znaczące.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 15 stycznia 2021 roku (poz. 95).